010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Aardwarmtesector toont ambitie

Aardwarmte is een onmisbare bron in de energietransitie. Dit stelt branchevereniging Geothermie Nederland in het zojuist verschenen sectordocument, getiteld  “In de startblokken voor sterke groei”.  De aardwarmtesector heeft 70 projecten klaar staan die met de juiste steun van de overheid komende jaren kunnen worden gerealiseerd. Hier vraagt de sector aandacht voor rond moment dat de vernieuwde Mijnbouwwet in de Tweede Kamer wordt behandeld.  In het document staan de ambities beschreven en wat de (toekomstige) bijdrage aan de energietransitie is. Er wordt duidelijk gemaakt waar de sector nu staat. Ook worden bredere thema’s belicht. Bijvoorbeeld het betrekken van de omgeving bij aardwarmteprojecten, veiligheid, de relatie met drinkwater en betaalbaarheid.