010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Akkoord winningsplan Bergschenhoek Schreyrackseweg

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is akkoord met het winningsplan van Wayland Energy voor een nieuw aardwarmtedoublet aan de Schreyrackseweg in Bergschenhoek. Het project Bergschenhoek Schreyrackseweg, bij het ministerie bekend als ‘Lansingerland II’, is eerder dit jaar al aangekondigd. Het ontwerp-instemmingsbesluit, waartegen nog zienswijzen ingediend kunnen worden, ligt sinds vrijdag 13 augustus 2021 ter inzage.

De aardwarmte-installatie bestaat uit een productieput en een injectieput met daartussen een ontgasser, gasverwerkingsinstallaties en een aardwarmtecentrale met filters en warmtewisselaars, waar warmte wordt onttrokken aan het geproduceerde water. Adviezen van TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad zijn al opgevraagd en in het ontwerpinstemmingsbesluit meegenomen.

De plannen zijn hier in te zien. 

Speciale situatie bestaand actief doublet
Later dit jaar publiceert het ministerie ook een ontwerpbesluit op het winningsplan van de aardwarmte-installatie in aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek. De aardwarmte-installatie aan de Warmoeziersweg is de eerste aardwarmte-installatie van Wayland Energy welke actief is. In het verleden zijn er voor dergelijke aardwarmtesystemen wel winningsvergunningen en omgevingsvergunningen afgegeven, maar was er vaak nog niet ingestemd met een winningsplan. De aardwarmte-installatie aan de Warmoerziersweg was daar een van.

Meer hierover is te lezen om mijnbouwvergunningen.nl.

 

Wilt u meer weten over het project Schreyrackseweg Bergschenhoek? Klik hier voor de project informatie.