010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Boring Warmtebedrijf Bergschenhoek begonnen

De boortoren van aardwarmteproject Warmtebedrijf Bergschenhoek is afgelopen week begonnen met boren. Een vooruitstrevend project dat is ontstaan uit een samenwerking tussen Wayland Energy en AgroEnergy, die afnemer van de aardwarmte zal worden.

 

Vooruitlopend op de aanleg van de boorlocatie heeft de hoofdaannemer van Warmtebedrijf Bergschenhoek, AMT International, alle ondergrondse leidingen en buizen aangelegd, zodanig dat bij een geslaagde boring zo snel mogelijk warmte geleverd kan worden aan de glastuinbouwbedrijven in het gebied.

 

Op dit moment heeft de boor een diepte bereikt van 1.100 meter. Dit is halverwege de beoogde diepte van de productieput van ruim 2.000 meter. De boorlocatie bevindt zich aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek, naast het terrein van kwekerij Hollandplant, onderdeel van de Wayland groep. Ewald Pelser, directeur van Wayland Energy: “Op deze manier wordt samen met AgroEnergy een fossiele warmtebron op een bestaand warmtenet vervangen door een duurzame warmtebron”.

 

Het is het eerste aardwarmteproject van Wayland Energy, dat circa 15 omliggende glastuinbouwbedrijven van warmte gaat voorzien. Naar verwachting kunnen de eerste bedrijven eind dit jaar op het warmtenet worden aangesloten.

Samen met AgroEnergy stemt Wayland Energy de warmtelevering aan de ondernemers af en probeert tot een zo optimaal mogelijke warmtelevering te komen. Daartoe is er centraal een warmtebuffer opgesteld.

 

Over Wayland Energy

Wayland Energy wil duurzame energie produceren en leveren  aan  glastuinbouwbedrijven .  Nadat een bron en/of een warmtenet is gerealiseerd, zal Wayland Energy deze optimaliseren, zodanig dat er per project een toekomstbestendig energiebedrijf ontstaat. Wayland Energy wil vooral als ontwikkelaar en investeerder optreden voor duurzame energiebronnen en vormt voor de bouw en de verkoop van de energie allianties met kredietwaardige partijen.