,

Nieuwe geothermiebron voor woonwijk Klapwijk in Pijnacker

Wayland Energy heeft plannen om in het nabijgelegen glastuinbouwgebied van Pijnacker een nieuwe geothermiebron te realiseren. De nieuwe geothermiebron wordt binnen nu en 2 jaar gerealiseerd.

Aansluiting op woonwijk
De nog te realiseren geothermiebron van Wayland Energy wordt aangesloten op de woonwijk Klapwijk in Pijnacker om de wijk te verwarmen met duurzame warmte. Om dit te bewerkstelligen is het plan om de geothermiebron te koppelen aan het warmtenetwerk van de wijk welke nog wordt aangelegd. Doordat de gemeente de komende jaren nog werkzaamheden op de planning heeft staan, wordt de aanleg van het nieuwe warmtenet hierin meegenomen. Hierdoor ervaren de bewoners maar één keer overlast.

De woningeigenaren beslissen zelf of zij worden aangesloten op het nieuwe warmtenet. Mocht er onvoldoende animo zijn voor het warmtenet, dan zal deze er niet komen. Echter verwacht de gemeente dat de bewoners positief gaan reageren.

Project ‘Klimaatbestendig Klapwijk’
Enkele jaren geleden, bij de start van het project ‘Klimaatbestendig Klapwijk’ waren de bewoners al enthousiast over het aardgasvrij maken van de wijk.  De gemeente gaat nu samen met de wijkbewoners een stappenplan maken om de wijk uiterlijk in 2028 aan te sluiten op het warmtenet. Door de nieuwe geothermiebron van Wayland Energy zijn de noodzakelijke investeringen door woningeigenaren nu aanzienlijk lager. Dit is mede dankzij de bijdrage vanuit het Rijk van ruim € 7,5 miljoen om de wijk de komende jaren van het aardgas af te halen.

Bron: Telstar-online.nl

,

Wayland Energy sluit Anthura aan op aardwarmtenetwerk

In het tuinbouwgebied rondom Bergschenhoek heeft Wayland Energy, producent van duurzame energie, recentelijk zes nieuwe glastuinbouwbedrijven aangesloten op haar aardwarmtebron. Het betreft tuinders op de Anthuriumweg en Warmoeziersweg.

Toekomstvaste en duurzame investering
Een van de nieuwe klanten is Anthura in Bleiswijk, specialist in veredeling en vermeerdering van anthuriums en orchideeën. ‘’Behalve het streven naar continue kwaliteitsverbetering van onze bloemen en planten, richten wij ons ook op de verduurzaming van productieprocessen. Het is belangrijk dat wij deze slag maken. Dit is een toekomstvaste en duurzame investering’’, aldus  Mark van der Knaap, directeur Anthura.

 


Totaal zestien teelbedrijven aangesloten

Midden 2017 is gestart met de boring voor het geothermieproject en later dat jaar is de eerste tuinder aangesloten. In totaal worden er nu zestien teeltbedrijven in dit kassengebied duurzaam  verwarmd. De aardwarmtebron levert 20 MWth en hiermee wordt 22.000 kiloton minder CO2 uitgestoten en 12 miljoen m3 aardgas bespaard.

 

Wayland belangrijke speler energieagenda Lansingerland

Door de grote warmtevraag van de 1.200 ha glastuinbouw is de energietransitie-opgave in Lansingerland groot. Tegelijk is dit een van de meest innovatieve glastuinbouwclusters in Nederland. Al geruime tijd wordt hier gewerkt aan duurzame alternatieven voor de warmtevoorziening. Dat Wayland Energy hier een cruciale rol in speelt blijk uit deze video van Lansingerland TV.

Vattenfall splitst geothermievergunning Nootdorp en vindt nieuwe uitbaters

Gepubliceerd op 10 maart 2019 op website Energeia – door Katrijn de Ronde

Vattenfall heeft de opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied Nootdorp-Oost in twee delen gesplitst. Het ene deel is overgedragen aan Wayland Energy, het andere deel aan een consortium van Hydreco Geomec, Eneco en Haagse Aardwarmte Leyweg.

Vattenfall had eerder al laten weten zich terug te trekken uit de speurtocht naar aardwarmte in twee gebieden, Friesland en Zuid-Holland. “We concentreren ons op de gebieden waar we al bestaande warmtenetten hebben”, zegt Vattenfallwoordvoerder Robert Portier in een toelichting. Het gebied in Friesland, Berlikum 2, werd gelaten aan de partnerDDH Energy.

Wayland Energy

Eind februari werd bekend dat de opsporingsvergunning voor Zuid-Holland wordt gesplitst in twee delen, Nootdorp-Oost 2 en Nootdorp-Oost 3. Vattenfall werkte in het zuidelijke gebied samen met Wayland Energy, dat al een geothermiebron uitbaat In Bergschenhoek en meerdere projecten in de pijplijn heeft. Wayland Energy neemt nu dat gebied over van Vattenfall.

“‘Wij willen daar twee aardwarmteputten realiseren”, zegt directeur Ewald Pelser van Wayland Energy. Eén put moet glastuinders gaan beleveren, de andere zowel glastuinders als bewoners van Pijnacker. De visie is dat er uiteindelijk een open warmtenet met meerdere bronnen zal ontstaan. Dat brengt meer zekerheid voor de afnemers, aldus Pelser. Het project start nu met één bron, aardwarmte: “Dan ben je maar gestart.” In de najaarsronde van de SDE+ is subsidie aangevraagd, daarna volgt het aanvragen van vergunningen, en de verwachting is dat in 2022 daadwerkelijk kan worden begonnen met boren.

Hydreco, HAL, Eneco

Het noordelijke deel, Nootdorp-Oost 2 grenst aan de Haagse wijk Ypenburg, waar energiebedrijf Eneco een warmtenet heeft. Samen met Hydreco Geomec en Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL) onderzoekt het Rotterdamse energiebedrijf ten noorden van het voormalige Vattenfall-gebied al de mogelijkheden om geothermische bronnen op het net aan te sluiten. Niet verrassend is dan ook dat de opsporingsvergunning voor dat deel wordt overgedragen aan die partijen. Hydreco Geomec zal de werkzaamheden daadwerkelijk uitvoeren.

Het gebied Nootdorp-Oost is in twee delen gesplitst, 2 en 3 (zichtbaar midden op de kaart, temidden van de paarse rechthoeken). Nootdorp-Oost 2 ligt naast Ypenburg, waar HAL al actief was en Eneco een warmtenet heeft. De vergunning voor Nootdorp-Oost 3 is nu in handen van Wayland Energy. (Bron: NLOG)

Uitgelichte afbeelding:
De aardwarmte installatie aan de Poeldijk bij aardwarmteproject VogelaeL Dit is één van de eerste geothermieprojecten in Nederland. (Foto: Flip Franssen/HoIIandse Hoogte)

Forse stijging gebruik aardwarmte in de glastuinbouw

Het gebruik van aardwarmte nam in 2019 met 51% toe ten opzichte van 2018. Er werd in 2019 5,6 PJ (PetaJoule) warmte geproduceerd. Deze stijging is te danken aan de groei van het aantal doubletten (productie- en injectieput). De nieuwe doubletten zijn robuuster en hebben een grotere capaciteit. Eind 2019 waren er 24 doubletten in Nederland waarvan er 20 in productie waren. Het gebruik van aardwarmte in Nederland in 2019 betekende een besparing van 168 miljoen m3 aardgas. Dit staat gelijk aan een CO2-reductie van 300.000 ton. 15 van de 20 doubletten benutten hun maximale beschikbaarheid (85 tot 100%).

Aardwarmte wordt voor het grootste gedeelte toegepast in de glastuinbouw. De belangstelling voor aardwarmte als duurzame energiebron voor de verwarming van woningen en industrie stijgt de laatste jaren fors. Belangrijk hierbij is dat het beleid daarvoor beter aansluit met passende stimuleringsmogelijkheden én dat warmtenetten beschikbaar komen.

Bron: Dago Productiecijfers 2019

 

 

 

 

 

Wayland Energy ondertekent DAGO gedragscode

Op 28 november 2019 heeft Wayland Energy de DAGO Gedragscode ondertekend. Wayland, al sinds het begin lid van DAGO, wenst als betrokken, betrouwbare en benaderbare speler aanwezig te zijn in de omgeving. Dit willen we onder andere bereiken door zoveel als mogelijk in samenspraak met de direct belanghebbenden onze projecten vorm te geven.

DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) heeft een Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten ontwikkeld. De kern hiervan is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium wordt betrokken bij aardwarmteprojecten. Operators willen immers een goeie buur zijn in de omgevingen waarin ze aardwarmte winnen. Het doel van de gedragscode is eenduidige afspraken hoe de omgeving wordt betrokken bij plannen voor nieuwe aardwarmteprojecten.

In 2019 heeft DAGO namens haar (aspirant) leden het initiatief genomen om deze gedragscode op te stellen. Deze gedragscode biedt richtlijnen aan operators om bewoners en bedrijven in de omgeving van een aardwarmteproject, de relevante gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en natuur- en milieuorganisaties te betrekken bij de voorbereiding en realisatie van aardwarmteprojecten.

Lees meer op de Dago website.

 

 

,

Hollandplant ontvangt eerste aardwarmte Wayland Energy Bergschenhoek

Als eerste klant ontvangt Hollandplant duurzame warmte geproduceerd door de aardwarmtebron van Wayland Energy Bergschenhoek. Door gebruik te maken van warmte uit deze aardwarmtebron draagt Hollandplant bij aan de CO2-besparing die we als maatschappij willen bereiken. Om dit mogelijk te maken is Hollandplant losgekoppeld van het warmtenet van Eneco Warmte en Koude en aangesloten op het nieuw aangelegde warmtenet van Wayland Energy Bergschenhoek.

 

Directeur Wim Willemse: “Wij zijn verheugd dat de warmtelevering nog in 2017 plaats heeft kunnen vinden en dat we daarmee onze teelt en het bedrijf verder hebben kunnen verduurzamen. Met de overstap van fossiele energie naar duurzame aardwarmte wordt een forse reductie aan CO2-uitstoot gerealiseerd. Dankzij de aardwarmtebron van Wayland Energy Bergschenhoek kunnen wij onze klanten CO2-neutraal geproduceerde planten en daarmee een stukje duurzaamheid bieden.”

“Hollandplant heeft nauwelijks overlast van de booractiviteiten gehad, waardoor zij zich gedurende de boring volledig heeft kunnen richten op het opkweken van groenteplanten”, aldus Willemse.

 

In augustus jl. is gestart met de boring voor het aardwarmteproject, waarbij Wayland Energy Bergschenhoek verantwoordelijk is voor de organisatie. AgroEnergy neemt alle warmte uit de bron af en verkoopt en levert die aan uiteindelijk 15 glastuinbouwbedrijven in Bergschenhoek en Bleiswijk. De boorlocatie bevindt zich aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek, naast het terrein van kwekerij Hollandplant, onderdeel van Wayland.

Onderzoek naar bredere samenwerking rond energietransitie Zuidplaspolder

De glastuinders in de Zuidplaspolder, verenigd in de Warmtecoöperatie Zuidplaspolder, willen hun bedrijfsvoering verduurzamen. Tegen die achtergrond onderzoeken zij al een jaar lang de mogelijkheden om het gebruik van aardgas voor verwarming en CO2-toediening te verminderen. Tot nu lag de focus daarin met name op een aansluiting op de beoogde Leiding over Oost voor onder andere stadsverwarming in de Leidse regio.

Naast deze mogelijkheid onderzoekt de warmtecoöperatie momenteel met AgroEnergy en Wayland Energy een samenwerking ten aanzien van warmtelevering aan glastuinders in de hele Zuidplaspolder dus inclusief het gebied Glasparel+. Doel van deze samenwerking is te komen tot een open warmtenet waarop glastuinders in het genoemde gebied aangesloten kunnen worden.  Op dit open warmtenet moeten verschillende producenten, waaronder Wayland Energy maar mogelijk ook Warmtebedrijf Rotterdam warmte kunnen invoeden. De glastuinders kunnen warmte aan het net onttrekken. Daarnaast moet  het voor glastuinders mogelijk zijn om warmte terug te leveren aan het warmtenet.

Potentiële warmtebronnen die het samenwerkingsverband voor ogen heeft zijn restwarmte uit de Rotterdamse haven via de Leiding over Oost, lokale biomassa verbranding en aardwarmte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Hans van den Berg, LTO Glaskracht Nederland, via hvandenberg@ltoglaskracht.nl of via 06-51581794.

Edwin Valkenburg, AgroEnergy, via e.g.valkenburg@agro-energy.nl of via 06-20419342.

Egon Coolen, Wayland Energy, via ecoolen@wayland.nl of via 06-20979557.

 

,

Boring Warmtebedrijf Bergschenhoek begonnen

De boortoren van aardwarmteproject Warmtebedrijf Bergschenhoek is afgelopen week begonnen met boren. Een vooruitstrevend project dat is ontstaan uit een samenwerking tussen Wayland Energy en AgroEnergy, die afnemer van de aardwarmte zal worden.

 

Vooruitlopend op de aanleg van de boorlocatie heeft de hoofdaannemer van Warmtebedrijf Bergschenhoek, AMT International, alle ondergrondse leidingen en buizen aangelegd, zodanig dat bij een geslaagde boring zo snel mogelijk warmte geleverd kan worden aan de glastuinbouwbedrijven in het gebied.

 

Op dit moment heeft de boor een diepte bereikt van 1.100 meter. Dit is halverwege de beoogde diepte van de productieput van ruim 2.000 meter. De boorlocatie bevindt zich aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek, naast het terrein van kwekerij Hollandplant, onderdeel van de Wayland groep. Ewald Pelser, directeur van Wayland Energy: “Op deze manier wordt samen met AgroEnergy een fossiele warmtebron op een bestaand warmtenet vervangen door een duurzame warmtebron”.

 

Het is het eerste aardwarmteproject van Wayland Energy, dat circa 15 omliggende glastuinbouwbedrijven van warmte gaat voorzien. Naar verwachting kunnen de eerste bedrijven eind dit jaar op het warmtenet worden aangesloten.

Samen met AgroEnergy stemt Wayland Energy de warmtelevering aan de ondernemers af en probeert tot een zo optimaal mogelijke warmtelevering te komen. Daartoe is er centraal een warmtebuffer opgesteld.

 

Over Wayland Energy

Wayland Energy wil duurzame energie produceren en leveren  aan  glastuinbouwbedrijven .  Nadat een bron en/of een warmtenet is gerealiseerd, zal Wayland Energy deze optimaliseren, zodanig dat er per project een toekomstbestendig energiebedrijf ontstaat. Wayland Energy wil vooral als ontwikkelaar en investeerder optreden voor duurzame energiebronnen en vormt voor de bouw en de verkoop van de energie allianties met kredietwaardige partijen.

 

,

Overeenkomst Wayland en AgroEnergy duurzaam warmteproject

Gebiedsontwikkelaar Wayland Developments en Energiepartner voor de glastuinbouw AgroEnergy, hebben deze week een overeenkomst gesloten om gezamenlijk “Warmteproject Bergschenhoek” te ontwikkelen en te realiseren. Het betreft de exploitatie van een aardwarmtebron met toebehoren, gelegen op het terrein van plantenkwekerij Hollandplant, een zusterbedrijf van Wayland Developments.

 

Wayland Developments, duurzame gebiedsontwikkelaar met haar roots in de glastuinbouw, heeft het initiatief genomen om een aardwarmtebron te ontwikkelen om zo een langjarige duurzame energiebron te hebben voor haar plantenkwekerij Hollandplant. Gedurende dit proces werd duidelijk dat er meer gebruikers dan alleen Hollandplant kunnen genieten van deze langjarige duurzame warmtebron. Er is dan sprake van een duurzame gebiedsontwikkeling die ten gunste komt van de klanten/gebruikers in het gebied. Wayland Developments heeft daartoe contact opgenomen met AgroEnergy.

 

AgroEnergy heeft de ambitie de glastuinbouw te helpen in haar doelstelling om te verduurzamen en  blijft daarbij streven naar een zo laag mogelijke energiekostprijs voor haar klanten. Het warmteproduct (waaronder een warmteplatform) van AgroEnergy is daar een belangrijk onderdeel van. Met dit warmteplatform kan AgroEnergy de exploitatie van (aard)warmtebronnen voor haar rekening nemen.

 

Ewald Pelser, directeur Business Developments van Wayland Developments hierover: “Gezien de visie en ambitie van AgroEnergy en de rol die zij wil vervullen in duurzame energiebedrijven, past dit naadloos op de ontwikkelingen in duurzame energie van Wayland Developments. AgroEnergy heeft ook voldoende technische kennis en ervaring om de klik te kunnen maken met onze glastuinbouw-klanten.”

 

Edwin Valkenburg, projectleider warmte bij AgroEnergy: “De financiering van duurzame warmtebronnen is op dit moment de bottleneck om verder te komen met een project. Wij kunnen, met onze expertise en ervaring, als partner zorgen voor optimalisatie tussen vraag en aanbod van warmte binnen de exploitatie van een warmteproject. Vervolgens is AgroEnergy in staat  om alle warmte af te nemen waarmee  het comfort geboden kan worden aan de investeerder om een project te kunnen financieren.”

 

De boring vindt plaats naast  de oudste en succesvolste boring in Nederland, die van pionier Rik van den Bosch in Bleiswijk. Het glastuinbouwgebied dat bedient kan worden met warmte bedraagt tientallen hectares kassen.

 

Over Wayland Developments

Opgericht in 2005 is Wayland Developments landelijk actief op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling met glastuinbouw als basis. Het richt zich op het werven van gunstig gesitueerde grondposities op strategische plaatsen voor de realisatie van onderscheidende gebiedsontwikkelingen. Inmiddels zijn daar ook de functies bedrijventerreinen, landelijk wonen en duurzame energie bijgekomen.

 

Over AgroEnergy

AgroEnergy is al jaren dé energiepartner in de glastuinbouw. Een betrouwbare en innovatieve energiepartner die met haar gespecialiseerde energiekennis van de land- en tuinbouw tuinders en andere stuurbare energieverbruikers en -producenten helpt om onderscheidende resultaten in hun energie-arbitrage te bereiken. AgroEnergy richt zich volledig op de agrarische sector in Nederland en is de marktleider in de glastuinbouwsector.

 

Over Hollandplant

Opgericht in 1988 en met verschillende locaties in Bergschenhoek en Bleiswijk, is Hollandplant gespecialiseerd in de opkweek van diverse soorten groenteplanten voor de professionele glastuinbouw in verschillende landen binnen Europa. Daarnaast teelt zij diverse soorten kamerplanten en perkgoed voor de (internationale) retail. Kwaliteit en nauw contact met de klant heeft zij hoog in het vaandel staan. Hollandplant is een zusterbedrijf van Wayland Developments.