,

Hollandplant ontvangt eerste aardwarmte Wayland Energy Bergschenhoek

Als eerste klant ontvangt Hollandplant duurzame warmte geproduceerd door de aardwarmtebron van Wayland Energy Bergschenhoek. Door gebruik te maken van warmte uit deze aardwarmtebron draagt Hollandplant bij aan de CO2-besparing die we als maatschappij willen bereiken. Om dit mogelijk te maken is Hollandplant losgekoppeld van het warmtenet van Eneco Warmte en Koude en aangesloten op het nieuw aangelegde warmtenet van Wayland Energy Bergschenhoek.

 

Directeur Wim Willemse: “Wij zijn verheugd dat de warmtelevering nog in 2017 plaats heeft kunnen vinden en dat we daarmee onze teelt en het bedrijf verder hebben kunnen verduurzamen. Met de overstap van fossiele energie naar duurzame aardwarmte wordt een forse reductie aan CO2-uitstoot gerealiseerd. Dankzij de aardwarmtebron van Wayland Energy Bergschenhoek kunnen wij onze klanten CO2-neutraal geproduceerde planten en daarmee een stukje duurzaamheid bieden.”

“Hollandplant heeft nauwelijks overlast van de booractiviteiten gehad, waardoor zij zich gedurende de boring volledig heeft kunnen richten op het opkweken van groenteplanten”, aldus Willemse.

 

In augustus jl. is gestart met de boring voor het aardwarmteproject, waarbij Wayland Energy Bergschenhoek verantwoordelijk is voor de organisatie. AgroEnergy neemt alle warmte uit de bron af en verkoopt en levert die aan uiteindelijk 15 glastuinbouwbedrijven in Bergschenhoek en Bleiswijk. De boorlocatie bevindt zich aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek, naast het terrein van kwekerij Hollandplant, onderdeel van Wayland.

Onderzoek naar bredere samenwerking rond energietransitie Zuidplaspolder

De glastuinders in de Zuidplaspolder, verenigd in de Warmtecoöperatie Zuidplaspolder, willen hun bedrijfsvoering verduurzamen. Tegen die achtergrond onderzoeken zij al een jaar lang de mogelijkheden om het gebruik van aardgas voor verwarming en CO2-toediening te verminderen. Tot nu lag de focus daarin met name op een aansluiting op de beoogde Leiding over Oost voor onder andere stadsverwarming in de Leidse regio.

Naast deze mogelijkheid onderzoekt de warmtecoöperatie momenteel met AgroEnergy en Wayland Energy een samenwerking ten aanzien van warmtelevering aan glastuinders in de hele Zuidplaspolder dus inclusief het gebied Glasparel+. Doel van deze samenwerking is te komen tot een open warmtenet waarop glastuinders in het genoemde gebied aangesloten kunnen worden.  Op dit open warmtenet moeten verschillende producenten, waaronder Wayland Energy maar mogelijk ook Warmtebedrijf Rotterdam warmte kunnen invoeden. De glastuinders kunnen warmte aan het net onttrekken. Daarnaast moet  het voor glastuinders mogelijk zijn om warmte terug te leveren aan het warmtenet.

Potentiële warmtebronnen die het samenwerkingsverband voor ogen heeft zijn restwarmte uit de Rotterdamse haven via de Leiding over Oost, lokale biomassa verbranding en aardwarmte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Hans van den Berg, LTO Glaskracht Nederland, via hvandenberg@ltoglaskracht.nl of via 06-51581794.

Edwin Valkenburg, AgroEnergy, via e.g.valkenburg@agro-energy.nl of via 06-20419342.

Egon Coolen, Wayland Energy, via ecoolen@wayland.nl of via 06-20979557.

 

,

Boring Warmtebedrijf Bergschenhoek begonnen

De boortoren van aardwarmteproject Warmtebedrijf Bergschenhoek is afgelopen week begonnen met boren. Een vooruitstrevend project dat is ontstaan uit een samenwerking tussen Wayland Energy en AgroEnergy, die afnemer van de aardwarmte zal worden.

 

Vooruitlopend op de aanleg van de boorlocatie heeft de hoofdaannemer van Warmtebedrijf Bergschenhoek, AMT International, alle ondergrondse leidingen en buizen aangelegd, zodanig dat bij een geslaagde boring zo snel mogelijk warmte geleverd kan worden aan de glastuinbouwbedrijven in het gebied.

 

Op dit moment heeft de boor een diepte bereikt van 1.100 meter. Dit is halverwege de beoogde diepte van de productieput van ruim 2.000 meter. De boorlocatie bevindt zich aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek, naast het terrein van kwekerij Hollandplant, onderdeel van de Wayland groep. Ewald Pelser, directeur van Wayland Energy: “Op deze manier wordt samen met AgroEnergy een fossiele warmtebron op een bestaand warmtenet vervangen door een duurzame warmtebron”.

 

Het is het eerste aardwarmteproject van Wayland Energy, dat circa 15 omliggende glastuinbouwbedrijven van warmte gaat voorzien. Naar verwachting kunnen de eerste bedrijven eind dit jaar op het warmtenet worden aangesloten.

Samen met AgroEnergy stemt Wayland Energy de warmtelevering aan de ondernemers af en probeert tot een zo optimaal mogelijke warmtelevering te komen. Daartoe is er centraal een warmtebuffer opgesteld.

 

Over Wayland Energy

Wayland Energy wil duurzame energie produceren en leveren  aan  glastuinbouwbedrijven .  Nadat een bron en/of een warmtenet is gerealiseerd, zal Wayland Energy deze optimaliseren, zodanig dat er per project een toekomstbestendig energiebedrijf ontstaat. Wayland Energy wil vooral als ontwikkelaar en investeerder optreden voor duurzame energiebronnen en vormt voor de bouw en de verkoop van de energie allianties met kredietwaardige partijen.

 

,

Overeenkomst Wayland en AgroEnergy duurzaam warmteproject

Gebiedsontwikkelaar Wayland Developments en Energiepartner voor de glastuinbouw AgroEnergy, hebben deze week een overeenkomst gesloten om gezamenlijk “Warmteproject Bergschenhoek” te ontwikkelen en te realiseren. Het betreft de exploitatie van een aardwarmtebron met toebehoren, gelegen op het terrein van plantenkwekerij Hollandplant, een zusterbedrijf van Wayland Developments.

 

Wayland Developments, duurzame gebiedsontwikkelaar met haar roots in de glastuinbouw, heeft het initiatief genomen om een aardwarmtebron te ontwikkelen om zo een langjarige duurzame energiebron te hebben voor haar plantenkwekerij Hollandplant. Gedurende dit proces werd duidelijk dat er meer gebruikers dan alleen Hollandplant kunnen genieten van deze langjarige duurzame warmtebron. Er is dan sprake van een duurzame gebiedsontwikkeling die ten gunste komt van de klanten/gebruikers in het gebied. Wayland Developments heeft daartoe contact opgenomen met AgroEnergy.

 

AgroEnergy heeft de ambitie de glastuinbouw te helpen in haar doelstelling om te verduurzamen en  blijft daarbij streven naar een zo laag mogelijke energiekostprijs voor haar klanten. Het warmteproduct (waaronder een warmteplatform) van AgroEnergy is daar een belangrijk onderdeel van. Met dit warmteplatform kan AgroEnergy de exploitatie van (aard)warmtebronnen voor haar rekening nemen.

 

Ewald Pelser, directeur Business Developments van Wayland Developments hierover: “Gezien de visie en ambitie van AgroEnergy en de rol die zij wil vervullen in duurzame energiebedrijven, past dit naadloos op de ontwikkelingen in duurzame energie van Wayland Developments. AgroEnergy heeft ook voldoende technische kennis en ervaring om de klik te kunnen maken met onze glastuinbouw-klanten.”

 

Edwin Valkenburg, projectleider warmte bij AgroEnergy: “De financiering van duurzame warmtebronnen is op dit moment de bottleneck om verder te komen met een project. Wij kunnen, met onze expertise en ervaring, als partner zorgen voor optimalisatie tussen vraag en aanbod van warmte binnen de exploitatie van een warmteproject. Vervolgens is AgroEnergy in staat  om alle warmte af te nemen waarmee  het comfort geboden kan worden aan de investeerder om een project te kunnen financieren.”

 

De boring vindt plaats naast  de oudste en succesvolste boring in Nederland, die van pionier Rik van den Bosch in Bleiswijk. Het glastuinbouwgebied dat bedient kan worden met warmte bedraagt tientallen hectares kassen.

 

Over Wayland Developments

Opgericht in 2005 is Wayland Developments landelijk actief op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling met glastuinbouw als basis. Het richt zich op het werven van gunstig gesitueerde grondposities op strategische plaatsen voor de realisatie van onderscheidende gebiedsontwikkelingen. Inmiddels zijn daar ook de functies bedrijventerreinen, landelijk wonen en duurzame energie bijgekomen.

 

Over AgroEnergy

AgroEnergy is al jaren dé energiepartner in de glastuinbouw. Een betrouwbare en innovatieve energiepartner die met haar gespecialiseerde energiekennis van de land- en tuinbouw tuinders en andere stuurbare energieverbruikers en -producenten helpt om onderscheidende resultaten in hun energie-arbitrage te bereiken. AgroEnergy richt zich volledig op de agrarische sector in Nederland en is de marktleider in de glastuinbouwsector.

 

Over Hollandplant

Opgericht in 1988 en met verschillende locaties in Bergschenhoek en Bleiswijk, is Hollandplant gespecialiseerd in de opkweek van diverse soorten groenteplanten voor de professionele glastuinbouw in verschillende landen binnen Europa. Daarnaast teelt zij diverse soorten kamerplanten en perkgoed voor de (internationale) retail. Kwaliteit en nauw contact met de klant heeft zij hoog in het vaandel staan. Hollandplant is een zusterbedrijf van Wayland Developments.