Nauwelijks luchtvervuiling biomassacentrales Waddinxveen

Dat is de uitkomst van het luchtkwaliteitsonderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd door het advies- en ingenieursbureau Tauw uit Deventer. Het rapport werd op 27 november jl. in de gemeenteraad gepresenteerd.  De geplande biomassacentrales (Beijerinck, Wayland en Wagro) zullen nauwelijks bijdragen aan concentraties fijnstof en roet. De volgens de gemeente ‘onderbouwde berekeningen van een onafhankelijke partij’ laten zien dat er in de komende tien jaar alles bij elkaar sprake is van een aanzienlijke afname van koolstof, roet, stikstof en fijnstof.

Rapport Tauw

Wayland Energy ondertekent DAGO gedragscode

Op 28 november 2019 heeft Wayland Energy de DAGO Gedragscode ondertekend. Wayland, al sinds het begin lid van DAGO, wenst als betrokken, betrouwbare en benaderbare speler aanwezig te zijn in de omgeving. Dit willen we onder andere bereiken door zoveel als mogelijk in samenspraak met de direct belanghebbenden onze projecten vorm te geven.

DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) heeft een Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten ontwikkeld. De kern hiervan is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium wordt betrokken bij aardwarmteprojecten. Operators willen immers een goeie buur zijn in de omgevingen waarin ze aardwarmte winnen. Het doel van de gedragscode is eenduidige afspraken hoe de omgeving wordt betrokken bij plannen voor nieuwe aardwarmteprojecten.

In 2019 heeft DAGO namens haar (aspirant) leden het initiatief genomen om deze gedragscode op te stellen. Deze gedragscode biedt richtlijnen aan operators om bewoners en bedrijven in de omgeving van een aardwarmteproject, de relevante gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en natuur- en milieuorganisaties te betrekken bij de voorbereiding en realisatie van aardwarmteprojecten.

Lees meer op de Dago website.