Wayland Energy gaat samenwerking aan met Martin van der Hout

Wayland Energy en Martin van der Hout werken vanaf januari 2021 strategisch samen in de ontwikkeling en realisatie van duurzame warmtebedrijven in Zuid-Holland.

Martin van der Hout staat Wayland Energy bij in de initiatiefase van nieuwe warmteprojecten en bij de verdere vorming van structurele samenwerkingsverbanden met andere spelers in de Nederlandse aardwarmtesector.

Als energieprofessional heeft Martin praktische en beleidsmatige ervaring in de glastuinbouw en energiemarkt. Zijn netwerk in de aardwarmte is vanuit zijn voormalige rol als secretaris-generaal van DAGO ongeëvenaard. Zowel bij de betreffende overheden, in de warmteketen als bij verschillende onderzoeksinstituten.

Martin heeft veel zin in de nieuwe samenwerking: “Ik ben bekend met het ondernemerschap, de daadkracht en de integriteit van Wayland Energy en dat motiveert mij enorm. Samen zullen we grote slagen maken in de verduurzaming van de warmtevoorziening in Zuid-Holland en goed kunnen inspelen op de behoeften van de afnemers en de omgeving.”

Wayland Energy heeft momenteel vijf opsporingsvergunningen en één winningslocatie voor aardwarmte. Daarnaast heeft Wayland verdergaande ambities voor de toepassing van aardwarmte voor zowel glastuinbouw als gebouwde omgeving.

DAGO en Platform Geothermie vormen Geothermie Nederland

Vanaf 1 januari 2021 is Geothermie Nederland de naam voor de nieuwe brancheorganisatie. Leden van DAGO en Platform Geothermie hebben vóór gestemd om deze twee organisaties samen te voegen.

De nieuwe organisatie, Geothermie Nederland, verenigt alle ondernemingen en organisaties met een zakelijk belang in de Geothermiesector. De leden gaan gezamenlijk de uitdagingen aan in de geothermiesector met Geothermie Nederland als centrale verbinder voor belangenbehartiging, kennisopbouw, innovatie, draagvlakcreatie, informatievoorziening en ontmoeting. Geothermie Nederland en haar leden zetten zich in om geothermieprojecten verder te ontwikkelen en te exploiteren. Tevens leveren zij hiermee een tastbare bijdrage aan de warmtetransitie en verduurzaming van Nederland.

Krachtenbundeling

Als één organisatie bundelt Geothermie Nederland nu alle kennis over Geothermie in Nederland. Voor de leden en voor de energietransitie is dat van groot belang. De leden van DAGO en de deelnemers van Platform Geothermie blijven in principe lid van de vereniging. Andere partijen die deel uitmaken van de geothermiesector kunnen ook lid worden van Geothermie Nederland. Met circa 75 leden gaat de nieuwe vereniging van start. Ook worden Overheidsorganisaties aangemoedigd om als ‘kennispartner’ deel te nemen. Zo kunnen ze uit de eerste hand kennis en praktijkervaring opdoen en meepraten over de uitdagingen waar de sector voor staat. Geothermie Nederland wil hiermee een actieve bijdrage leveren aan de warmtetransitie en de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare warmte voor burgers en bedrijven.

Uitdagingen voor de ontwikkelingen

De komende jaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van Geothermie in Nederland. De verwachtingen ten aanzien van geothermie zijn groter dan ooit tevoren. Ook worden er steeds hogere eisen gesteld aan de veiligheid en aan de communicatie met de omgeving en is het draagvlak voor geothermieprojecten niet altijd vanzelfsprekend. Samen met de leden wil de brancheorganisatie gericht aan deze uitdagingen werken.

 

Bron tekst en afbeelding: Geothermie.nl

Overheid stimuleert geothermie

Geothermie is een duurzame manier om kassen en gebouwen te verwarmen. Deze techniek is nog in ontwikkeling en om de ontwikkelingen te bevorderen zijn er maatregelen opgesteld vanuit de Rijksoverheid.

 

Om de ontwikkelingen naar geothermie (aardwarmte) te stimuleren heeft minister Wiebes op 8 februari 2018 een brief geschreven aan de Tweede Kamer. In deze brief en in het Klimaatakkoord staan een aantal maatregelen die nodig zijn om de ontwikkelingen naar geothermie te bevorderen. Hieronder de belangrijkste maatregelen in het kort:

  • Regeling risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte). Mocht het resultaat teleurstellend zijn, dan ontvangt de organisatie vanuit de overheid een vergoeding;
  • SCAN-programma voor het in beeld brengen van o.a. de mogelijkheden voor aardwarmte winning;
  • Programma Ultradiepe Geothermie waarbij de mogelijkheden worden onderzocht naar boringen dieper dan 4000 meter;
  • Om CO2-uitstoot van de glastuinbouw te verlagen worden er met het Programma Kas als Energiebron voorlichtingen gegeven aan tuinbouwbedrijven over aardwarmte.

Naast de plannen en maatregelen van de overheid, heeft ook de aardwarmtesector een plan gemaakt om de ontwikkeling naar aardwarmte te stimuleren, het Masterplan Aardwarmte.

De overheid wil met de maatregelen ervoor zorgen dat de productie naar aardwarmte steeds goedkoper wordt, zodat er steeds meer aardwarmteprojecten komen. Het doel is om in 2030 15 petajoule duurzame energie uit geothermie op te wekken. Dit staat gelijk aan het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van 2,2 miljoen huishoudens.

Wat is geothermie

Bij geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, wordt gebruik gemaakt van de warmte uit de aarde. Hiervoor moet er minimaal 500 meter geboord worden, maar in Nederland wordt er meestal twee kilometer diep geboord in reservoirs. In deze reservoirs is de temperatuur ongeveer 70 graden Celsius. Het warme water en de stoom uit het reservoir wordt gebruikt om leidingwater te verwarmen via een warmtewisselaar. Het opgewarmde leidingwater kan vervolgens direct worden ingezet voor het verwarmen van huizen, kantoren of voor het kweken van planten in kassen.
Het grote voordeel van aardwarmte is dat het nooit opraakt. Het afgekoelde water gaat namelijk weer terug het reservoir in. Dit water kan later weer worden gebruikt, omdat de aarde het van nature weer opwarmt.

Staatstoezicht op de Mijnen

Voor boringen naar aardwarmte dieper dan 500 meter is er een vergunning nodig van de overheid, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM houdt tijdens de winning toezicht op de veiligheid voor de mens en het milieu.

 

Bron: Rijksoverheid & Wayland Energy

Nieuwe geothermiebron voor woonwijk Klapwijk in Pijnacker

Wayland Energy heeft plannen om in het nabijgelegen glastuinbouwgebied van Pijnacker een nieuwe geothermiebron te realiseren. De nieuwe geothermiebron wordt binnen nu en 2 jaar gerealiseerd.

Aansluiting op woonwijk
De nog te realiseren geothermiebron van Wayland Energy wordt aangesloten op de woonwijk Klapwijk in Pijnacker om de wijk te verwarmen met duurzame warmte. Om dit te bewerkstelligen is het plan om de geothermiebron te koppelen aan het warmtenetwerk van de wijk welke nog wordt aangelegd. Doordat de gemeente de komende jaren nog werkzaamheden op de planning heeft staan, wordt de aanleg van het nieuwe warmtenet hierin meegenomen. Hierdoor ervaren de bewoners maar één keer overlast.

De woningeigenaren beslissen zelf of zij worden aangesloten op het nieuwe warmtenet. Mocht er onvoldoende animo zijn voor het warmtenet, dan zal deze er niet komen. Echter verwacht de gemeente dat de bewoners positief gaan reageren.

Project ‘Klimaatbestendig Klapwijk’
Enkele jaren geleden, bij de start van het project ‘Klimaatbestendig Klapwijk’ waren de bewoners al enthousiast over het aardgasvrij maken van de wijk.  De gemeente gaat nu samen met de wijkbewoners een stappenplan maken om de wijk uiterlijk in 2028 aan te sluiten op het warmtenet. Door de nieuwe geothermiebron van Wayland Energy zijn de noodzakelijke investeringen door woningeigenaren nu aanzienlijk lager. Dit is mede dankzij de bijdrage vanuit het Rijk van ruim € 7,5 miljoen om de wijk de komende jaren van het aardgas af te halen.

Bron: Telstar-online.nl

Wayland Energy sluit Anthura aan op aardwarmtenetwerk

In het tuinbouwgebied rondom Bergschenhoek heeft Wayland Energy, producent van duurzame energie, recentelijk zes nieuwe glastuinbouwbedrijven aangesloten op haar aardwarmtebron. Het betreft tuinders op de Anthuriumweg en Warmoeziersweg.

Toekomstvaste en duurzame investering
Een van de nieuwe klanten is Anthura in Bleiswijk, specialist in veredeling en vermeerdering van anthuriums en orchideeën. ‘’Behalve het streven naar continue kwaliteitsverbetering van onze bloemen en planten, richten wij ons ook op de verduurzaming van productieprocessen. Het is belangrijk dat wij deze slag maken. Dit is een toekomstvaste en duurzame investering’’, aldus  Mark van der Knaap, directeur Anthura.

 


Totaal zestien teelbedrijven aangesloten

Midden 2017 is gestart met de boring voor het geothermieproject en later dat jaar is de eerste tuinder aangesloten. In totaal worden er nu zestien teeltbedrijven in dit kassengebied duurzaam  verwarmd. De aardwarmtebron levert 20 MWth en hiermee wordt 22.000 kiloton minder CO2 uitgestoten en 12 miljoen m3 aardgas bespaard.

 

Wayland belangrijke speler energieagenda Lansingerland

Door de grote warmtevraag van de 1.200 ha glastuinbouw is de energietransitie-opgave in Lansingerland groot. Tegelijk is dit een van de meest innovatieve glastuinbouwclusters in Nederland. Al geruime tijd wordt hier gewerkt aan duurzame alternatieven voor de warmtevoorziening. Dat Wayland Energy hier een cruciale rol in speelt blijk uit deze video van Lansingerland TV.

Vattenfall splitst geothermievergunning Nootdorp en vindt nieuwe uitbaters

Gepubliceerd op 10 maart 2019 op website Energeia – door Katrijn de Ronde

Vattenfall heeft de opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied Nootdorp-Oost in twee delen gesplitst. Het ene deel is overgedragen aan Wayland Energy, het andere deel aan een consortium van Hydreco Geomec, Eneco en Haagse Aardwarmte Leyweg.

Vattenfall had eerder al laten weten zich terug te trekken uit de speurtocht naar aardwarmte in twee gebieden, Friesland en Zuid-Holland. “We concentreren ons op de gebieden waar we al bestaande warmtenetten hebben”, zegt Vattenfallwoordvoerder Robert Portier in een toelichting. Het gebied in Friesland, Berlikum 2, werd gelaten aan de partnerDDH Energy.

Wayland Energy

Eind februari werd bekend dat de opsporingsvergunning voor Zuid-Holland wordt gesplitst in twee delen, Nootdorp-Oost 2 en Nootdorp-Oost 3. Vattenfall werkte in het zuidelijke gebied samen met Wayland Energy, dat al een geothermiebron uitbaat In Bergschenhoek en meerdere projecten in de pijplijn heeft. Wayland Energy neemt nu dat gebied over van Vattenfall.

“‘Wij willen daar twee aardwarmteputten realiseren”, zegt directeur Ewald Pelser van Wayland Energy. Eén put moet glastuinders gaan beleveren, de andere zowel glastuinders als bewoners van Pijnacker. De visie is dat er uiteindelijk een open warmtenet met meerdere bronnen zal ontstaan. Dat brengt meer zekerheid voor de afnemers, aldus Pelser. Het project start nu met één bron, aardwarmte: “Dan ben je maar gestart.” In de najaarsronde van de SDE+ is subsidie aangevraagd, daarna volgt het aanvragen van vergunningen, en de verwachting is dat in 2022 daadwerkelijk kan worden begonnen met boren.

Hydreco, HAL, Eneco

Het noordelijke deel, Nootdorp-Oost 2 grenst aan de Haagse wijk Ypenburg, waar energiebedrijf Eneco een warmtenet heeft. Samen met Hydreco Geomec en Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL) onderzoekt het Rotterdamse energiebedrijf ten noorden van het voormalige Vattenfall-gebied al de mogelijkheden om geothermische bronnen op het net aan te sluiten. Niet verrassend is dan ook dat de opsporingsvergunning voor dat deel wordt overgedragen aan die partijen. Hydreco Geomec zal de werkzaamheden daadwerkelijk uitvoeren.

Het gebied Nootdorp-Oost is in twee delen gesplitst, 2 en 3 (zichtbaar midden op de kaart, temidden van de paarse rechthoeken). Nootdorp-Oost 2 ligt naast Ypenburg, waar HAL al actief was en Eneco een warmtenet heeft. De vergunning voor Nootdorp-Oost 3 is nu in handen van Wayland Energy. (Bron: NLOG)

Uitgelichte afbeelding:
De aardwarmte installatie aan de Poeldijk bij aardwarmteproject VogelaeL Dit is één van de eerste geothermieprojecten in Nederland. (Foto: Flip Franssen/HoIIandse Hoogte)

Forse stijging gebruik aardwarmte in de glastuinbouw

Het gebruik van aardwarmte nam in 2019 met 51% toe ten opzichte van 2018. Er werd in 2019 5,6 PJ (PetaJoule) warmte geproduceerd. Deze stijging is te danken aan de groei van het aantal doubletten (productie- en injectieput). De nieuwe doubletten zijn robuuster en hebben een grotere capaciteit. Eind 2019 waren er 24 doubletten in Nederland waarvan er 20 in productie waren. Het gebruik van aardwarmte in Nederland in 2019 betekende een besparing van 168 miljoen m3 aardgas. Dit staat gelijk aan een CO2-reductie van 300.000 ton. 15 van de 20 doubletten benutten hun maximale beschikbaarheid (85 tot 100%).

Aardwarmte wordt voor het grootste gedeelte toegepast in de glastuinbouw. De belangstelling voor aardwarmte als duurzame energiebron voor de verwarming van woningen en industrie stijgt de laatste jaren fors. Belangrijk hierbij is dat het beleid daarvoor beter aansluit met passende stimuleringsmogelijkheden én dat warmtenetten beschikbaar komen.

Bron: Dago Productiecijfers 2019

 

 

 

 

 

Wayland Energy ondertekent DAGO gedragscode

Op 28 november 2019 heeft Wayland Energy de DAGO Gedragscode ondertekend. Wayland, al sinds het begin lid van DAGO, wenst als betrokken, betrouwbare en benaderbare speler aanwezig te zijn in de omgeving. Dit willen we onder andere bereiken door zoveel als mogelijk in samenspraak met de direct belanghebbenden onze projecten vorm te geven.

DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) heeft een Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten ontwikkeld. De kern hiervan is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium wordt betrokken bij aardwarmteprojecten. Operators willen immers een goeie buur zijn in de omgevingen waarin ze aardwarmte winnen. Het doel van de gedragscode is eenduidige afspraken hoe de omgeving wordt betrokken bij plannen voor nieuwe aardwarmteprojecten.

In 2019 heeft DAGO namens haar (aspirant) leden het initiatief genomen om deze gedragscode op te stellen. Deze gedragscode biedt richtlijnen aan operators om bewoners en bedrijven in de omgeving van een aardwarmteproject, de relevante gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en natuur- en milieuorganisaties te betrekken bij de voorbereiding en realisatie van aardwarmteprojecten.

Lees meer op de Dago website.

 

 

Hollandplant ontvangt eerste aardwarmte Wayland Energy Bergschenhoek

Als eerste klant ontvangt Hollandplant duurzame warmte geproduceerd door de aardwarmtebron van Wayland Energy Bergschenhoek. Door gebruik te maken van warmte uit deze aardwarmtebron draagt Hollandplant bij aan de CO2-besparing die we als maatschappij willen bereiken. Om dit mogelijk te maken is Hollandplant losgekoppeld van het warmtenet van Eneco Warmte en Koude en aangesloten op het nieuw aangelegde warmtenet van Wayland Energy Bergschenhoek.

 

Directeur Wim Willemse: “Wij zijn verheugd dat de warmtelevering nog in 2017 plaats heeft kunnen vinden en dat we daarmee onze teelt en het bedrijf verder hebben kunnen verduurzamen. Met de overstap van fossiele energie naar duurzame aardwarmte wordt een forse reductie aan CO2-uitstoot gerealiseerd. Dankzij de aardwarmtebron van Wayland Energy Bergschenhoek kunnen wij onze klanten CO2-neutraal geproduceerde planten en daarmee een stukje duurzaamheid bieden.”

“Hollandplant heeft nauwelijks overlast van de booractiviteiten gehad, waardoor zij zich gedurende de boring volledig heeft kunnen richten op het opkweken van groenteplanten”, aldus Willemse.

 

In augustus jl. is gestart met de boring voor het aardwarmteproject, waarbij Wayland Energy Bergschenhoek verantwoordelijk is voor de organisatie. AgroEnergy neemt alle warmte uit de bron af en verkoopt en levert die aan uiteindelijk 15 glastuinbouwbedrijven in Bergschenhoek en Bleiswijk. De boorlocatie bevindt zich aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek, naast het terrein van kwekerij Hollandplant, onderdeel van Wayland.