,

Bewoners Rotterdam-Ommoord bezoeken aardwarmte-installatie Warmoeziersweg

info avond 3 november

Informatieavond aan de Warmoeziersweg

Afgelopen week brachten 26 inwoners van Rotterdam-Ommoord, aangevuld met bewoners van de Rottekade in Bergschenhoek en Oud Verlaat, een bezoek aan de aardwarmte-installatie van Wayland Energy in Bergschenhoek. Zij kregen uitleg over de totstandkoming van een aardwarmteproject, de aardwarmtetechnologie en het effect van aardwarmtewinning op de omgeving.
Medewerkers van Wayland Energy en de gemeenten Lansingerland en Rotterdam beantwoordden vragen in een tent voor het installatie-gebouw. Daarnaast kregen bezoekers in kleine groepen een uitgebreide rondleiding over de installatie.

Vragen over winningsplan
Wayland Energy had de bewoners uitgenodigd na vragen over het nieuwe aardwarmteproject in Bergschenhoek, dat duurzame warmte gaat leveren aan de omliggende kassen. De nieuwe locatie aan de Schreyrackseweg ligt hemelsbreed zo’n 2,5 km van de wijk Ommoord. Afgelopen zomer ontvingen ruim 10.000 bewoners in het gebied een bericht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierin stond het concept-besluit om in te stemmen met het winningsplan van het project aan de Schreyracksweg. In het winningsplan zijn veel gegevens over de aardwarmtewinning bijeengebracht. Na de aankondiging had een aantal bewoners behoefte aan meer informatie en uitleg. Tijdens de bijeenkomst in Bergschenhoek op 3 november jl. zijn tal van vragen beantwoord en konden deskundigen daarbij zorgen -zoals over het effect op de bodem in de omgeving- wegnemen.

Informatieavond -gemeente Rotterdam

Uitleg in de tent bij de installatie

Warmtenet met aardwarmte
De uitgebreide rondleiding over de installatie bleek een eyeopener. “Heel interessant”, reageerden diverse bezoekers. “Wat ziet het er hier schoon uit”, merkte een ander op. Enkele Ommoorders gaven aan graag in de toekomst op een warmtenet met aardwarmte te worden aangesloten, nu gemeenten nieuwe warmtenetten willen ontwikkelen om wijken aardgasvrij te maken.

 

,

Update werkzaamheden Schreyrackseweg

De eerste werkzaamheden aan de Schreyrackseweg in Bergschenhoek zijn begonnen.

Afgelopen week is de kas gedemonteerd en afgevoerd. Vanaf november start de aanleg van de mijnbouwvloer (boorvloer) en volgt de verdere inrichting van het bouwterrein.

,

Start werkzaamheden Schreyrackseweg

Wayland Energy heeft een definitieve omgevingsvergunning van het ministerie van EZK voor de aanleg van een aardwarmte-installatie aan de Schreyrackseweg 17 in Bergschenhoek. Dit geeft ons de mogelijkheid om te starten met de bouw. De eerste zichtbare activiteit is de sloop van kassen aan de Schreyrackseweg 17. De sloopwerkzaamheden beginnen in oktober a.s. en duren ongeveer een maand. In november begint Wayland Energy met de aanleg van de mijnbouwvloer (boorvloer) en volgt de verdere inrichting van het bouwterrein. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting enkele maanden in beslag nemen.  Komende maanden zal in de naaste omgeving extra vrachtverkeer zijn voor aan- en afvoer van materialen. Deze werkzaamheden vinden overdag plaats. Waar nodig neemt onze uitvoerder extra maatregelen om eventuele overlast te beperken.

,

Akkoord winningsplan Bergschenhoek Schreyrackseweg

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is akkoord met het winningsplan van Wayland Energy voor een nieuw aardwarmtedoublet aan de Schreyrackseweg in Bergschenhoek. Het project Bergschenhoek Schreyrackseweg, bij het ministerie bekend als ‘Lansingerland II’, is eerder dit jaar al aangekondigd. Het ontwerp-instemmingsbesluit, waartegen nog zienswijzen ingediend kunnen worden, ligt sinds vrijdag 13 augustus 2021 ter inzage.

De aardwarmte-installatie bestaat uit een productieput en een injectieput met daartussen een ontgasser, gasverwerkingsinstallaties en een aardwarmtecentrale met filters en warmtewisselaars, waar warmte wordt onttrokken aan het geproduceerde water. Adviezen van TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad zijn al opgevraagd en in het ontwerpinstemmingsbesluit meegenomen.

De plannen zijn hier in te zien. 

Speciale situatie bestaand actief doublet
Later dit jaar publiceert het ministerie ook een ontwerpbesluit op het winningsplan van de aardwarmte-installatie in aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek. De aardwarmte-installatie aan de Warmoeziersweg is de eerste aardwarmte-installatie van Wayland Energy welke actief is. In het verleden zijn er voor dergelijke aardwarmtesystemen wel winningsvergunningen en omgevingsvergunningen afgegeven, maar was er vaak nog niet ingestemd met een winningsplan. De aardwarmte-installatie aan de Warmoerziersweg was daar een van.

Meer hierover is te lezen om mijnbouwvergunningen.nl.

 

Wilt u meer weten over het project Schreyrackseweg Bergschenhoek? Klik hier voor de project informatie.