,

Onderhoud Aardwarmte-installatie Warmoeziersweg

Afgelopen week heeft Wayland Energy groot onderhoud uitgevoerd aan de aardwarmte-installatie aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek. Specialisten van Veegeo hebben de werkzaamheden begeleid.

Voor het eerst sinds de start van de warmtelevering in 2018 is hierbij de ESP (bronpomp) naar boven gehaald. Maar om te beginnen moesten eerst de leidingen en afsluiters van de productieput worden verwijderd. Vervolgens zijn de delen van de productiepijp stuk voor stuk uit elkaar geschroefd en verwijderd. Hierna kon de ESP vanaf een diepte van 600 meter naar boven worden getrokken voor een uitgebreide inspectie. Plantmanager Gerben de Jong: “We stelden vast dat de pomp er nog als nieuw uitzag.”

Vervolgens zijn met behulp van (ultra)sonar controlemetingen uitgevoerd in beide 2.000 m diepe aardwarmteputten. Een risico bij aardwarmtewinning is roestvorming in de buizen die kan leiden tot een verlies aan wanddikte. Uit de metingen bleek dat de wanddikte van de putten in drie jaar tijd met slechts 0,1 mm is afgenomen tot 12,9 mm (de oorspronkelijke wanddikte bedraagt 13mm). Hierdoor kan ook de komende jaren de warmteproductie zeer veilig plaatsvinden. Na de metingen en de onderhoudsbeurt is de ESP weer de put ingegaan. Nadat de elektrische aansturing is getest en ingeregeld, is na een week de aardwarmteproductie weer opgestart.

In totaal hebben 40 mensen 6 dagen gewerkt aan het groot onderhoud. Dankzij deze grondige actie kan de installatie weer onbezorgd warmte blijven produceren.

ESP bronpomp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven halen van de ESP (bronpomp)

,

Inspectie aardwarmteput Bergschenhoek

Wayland Energy heeft de eerste aardwarmtebron in Bergschenhoek al weer 3 jaar in gebruik. Sindsdien zijn er enkele miljoenen kuub water opgepompt, afgekoeld en weer terug geïnjecteerd in de bodem. 

 

Zoals elke installatie moeten aardwarmte-installaties ook geïnspecteerd en onderhouden worden. Eind augustus staat dit gepland voor de aardwarmte-installatie in Bergschenhoek. De werkzaamheden nemen naar verwachting een week in beslag.

Tijdens de inspectie wordt de staat van de aardwarmteputten uitgebreid gecontroleerd. Hierbij wordt eerst de dompelpomp uit de put gehaald en vervolgens wordt met behulp van een sonar het interne profiel gemeten van de 2000 meter diepe putten. De inspectie wordt zowel uitgevoerd in de productieput als in de injectieput. Zodra de metingen zijn verricht en data verzameld zijn, worden er eventueel reparaties uitgevoerd. Daarna wordt de dompelpomp weer geïnstalleerd en kan de aardwarmte-installatie weer opstarten.

,

Wethouder Lansingerland brengt bezoek aan aardwarmte locatie

Aardwarmte of geothermie is een duurzame warmtebron die bijdraagt aan de energietransitie. Geothermie en de gemeente Lansingerland gaan goed samen. De eerste geothermieput van Nederland is gerealiseerd in Lansingerland. Dit is tevens de eerste geothermieput ter wereld bestemd voor de (glas)tuinbouw. Kennisuitwisseling over de mogelijkheden die deze innovatieve warmtetechnologie biedt, is dan ook van groot belang.

Afgelopen maandag bracht wethouder Jan-Willem van den Beukel van Lansingerland een bezoek aan de aardwarmte-installatie van Wayland Energy in Bergschenhoek om kennis uit te wisselen. Dit is de eerste aardwarmte locatie van Wayland Energy in Lansingerland. Hij werd rondgeleid door Ewald Pelser, directeur Wayland Energy, op de locatie aan de Warmoeziersweg. Sinds 2017 is deze locatie in gebruik. Tijdens het bezoek deelden zij kennis en inzichten op het gebied van aardwarmte.

De aardwarmte-installatie in Bergschenhoek voorziet 16 omliggende glastuinbouwbedrijven (88 hectare kassen) van warmte. Wayland Energy heeft het voornemen om vóór 2025 in totaal zes aardwarmtebronnen te realiseren in de regio Oostland, waaronder de gemeente Lansingerland. Voor 1000 hectare kassen in het omliggende glastuingebied komt daarmee duurzame warmte beschikbaar.

,

Wayland Energy sluit Anthura aan op aardwarmtenetwerk

In het tuinbouwgebied rondom Bergschenhoek heeft Wayland Energy, producent van duurzame energie, recentelijk zes nieuwe glastuinbouwbedrijven aangesloten op haar aardwarmtebron. Het betreft tuinders op de Anthuriumweg en Warmoeziersweg.

Toekomstvaste en duurzame investering
Een van de nieuwe klanten is Anthura in Bleiswijk, specialist in veredeling en vermeerdering van anthuriums en orchideeën. ‘’Behalve het streven naar continue kwaliteitsverbetering van onze bloemen en planten, richten wij ons ook op de verduurzaming van productieprocessen. Het is belangrijk dat wij deze slag maken. Dit is een toekomstvaste en duurzame investering’’, aldus  Mark van der Knaap, directeur Anthura.

 


Totaal zestien teelbedrijven aangesloten

Midden 2017 is gestart met de boring voor het geothermieproject en later dat jaar is de eerste tuinder aangesloten. In totaal worden er nu zestien teeltbedrijven in dit kassengebied duurzaam  verwarmd. De aardwarmtebron levert 20 MWth en hiermee wordt 22.000 kiloton minder CO2 uitgestoten en 12 miljoen m3 aardgas bespaard.

 

,

Hollandplant ontvangt eerste aardwarmte Wayland Energy Bergschenhoek

Als eerste klant ontvangt Hollandplant duurzame warmte geproduceerd door de aardwarmtebron van Wayland Energy Bergschenhoek. Door gebruik te maken van warmte uit deze aardwarmtebron draagt Hollandplant bij aan de CO2-besparing die we als maatschappij willen bereiken. Om dit mogelijk te maken is Hollandplant losgekoppeld van het warmtenet van Eneco Warmte en Koude en aangesloten op het nieuw aangelegde warmtenet van Wayland Energy Bergschenhoek.

 

Directeur Wim Willemse: “Wij zijn verheugd dat de warmtelevering nog in 2017 plaats heeft kunnen vinden en dat we daarmee onze teelt en het bedrijf verder hebben kunnen verduurzamen. Met de overstap van fossiele energie naar duurzame aardwarmte wordt een forse reductie aan CO2-uitstoot gerealiseerd. Dankzij de aardwarmtebron van Wayland Energy Bergschenhoek kunnen wij onze klanten CO2-neutraal geproduceerde planten en daarmee een stukje duurzaamheid bieden.”

“Hollandplant heeft nauwelijks overlast van de booractiviteiten gehad, waardoor zij zich gedurende de boring volledig heeft kunnen richten op het opkweken van groenteplanten”, aldus Willemse.

 

In augustus jl. is gestart met de boring voor het aardwarmteproject, waarbij Wayland Energy Bergschenhoek verantwoordelijk is voor de organisatie. AgroEnergy neemt alle warmte uit de bron af en verkoopt en levert die aan uiteindelijk 15 glastuinbouwbedrijven in Bergschenhoek en Bleiswijk. De boorlocatie bevindt zich aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek, naast het terrein van kwekerij Hollandplant, onderdeel van Wayland.

,

Boring Warmtebedrijf Bergschenhoek begonnen

De boortoren van aardwarmteproject Warmtebedrijf Bergschenhoek is afgelopen week begonnen met boren. Een vooruitstrevend project dat is ontstaan uit een samenwerking tussen Wayland Energy en AgroEnergy, die afnemer van de aardwarmte zal worden.

 

Vooruitlopend op de aanleg van de boorlocatie heeft de hoofdaannemer van Warmtebedrijf Bergschenhoek, AMT International, alle ondergrondse leidingen en buizen aangelegd, zodanig dat bij een geslaagde boring zo snel mogelijk warmte geleverd kan worden aan de glastuinbouwbedrijven in het gebied.

 

Op dit moment heeft de boor een diepte bereikt van 1.100 meter. Dit is halverwege de beoogde diepte van de productieput van ruim 2.000 meter. De boorlocatie bevindt zich aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek, naast het terrein van kwekerij Hollandplant, onderdeel van de Wayland groep. Ewald Pelser, directeur van Wayland Energy: “Op deze manier wordt samen met AgroEnergy een fossiele warmtebron op een bestaand warmtenet vervangen door een duurzame warmtebron”.

 

Het is het eerste aardwarmteproject van Wayland Energy, dat circa 15 omliggende glastuinbouwbedrijven van warmte gaat voorzien. Naar verwachting kunnen de eerste bedrijven eind dit jaar op het warmtenet worden aangesloten.

Samen met AgroEnergy stemt Wayland Energy de warmtelevering aan de ondernemers af en probeert tot een zo optimaal mogelijke warmtelevering te komen. Daartoe is er centraal een warmtebuffer opgesteld.

 

Over Wayland Energy

Wayland Energy wil duurzame energie produceren en leveren  aan  glastuinbouwbedrijven .  Nadat een bron en/of een warmtenet is gerealiseerd, zal Wayland Energy deze optimaliseren, zodanig dat er per project een toekomstbestendig energiebedrijf ontstaat. Wayland Energy wil vooral als ontwikkelaar en investeerder optreden voor duurzame energiebronnen en vormt voor de bouw en de verkoop van de energie allianties met kredietwaardige partijen.

 

,

Overeenkomst Wayland en AgroEnergy duurzaam warmteproject

Gebiedsontwikkelaar Wayland Developments en Energiepartner voor de glastuinbouw AgroEnergy, hebben deze week een overeenkomst gesloten om gezamenlijk “Warmteproject Bergschenhoek” te ontwikkelen en te realiseren. Het betreft de exploitatie van een aardwarmtebron met toebehoren, gelegen op het terrein van plantenkwekerij Hollandplant, een zusterbedrijf van Wayland Developments.

 

Wayland Developments, duurzame gebiedsontwikkelaar met haar roots in de glastuinbouw, heeft het initiatief genomen om een aardwarmtebron te ontwikkelen om zo een langjarige duurzame energiebron te hebben voor haar plantenkwekerij Hollandplant. Gedurende dit proces werd duidelijk dat er meer gebruikers dan alleen Hollandplant kunnen genieten van deze langjarige duurzame warmtebron. Er is dan sprake van een duurzame gebiedsontwikkeling die ten gunste komt van de klanten/gebruikers in het gebied. Wayland Developments heeft daartoe contact opgenomen met AgroEnergy.

 

AgroEnergy heeft de ambitie de glastuinbouw te helpen in haar doelstelling om te verduurzamen en  blijft daarbij streven naar een zo laag mogelijke energiekostprijs voor haar klanten. Het warmteproduct (waaronder een warmteplatform) van AgroEnergy is daar een belangrijk onderdeel van. Met dit warmteplatform kan AgroEnergy de exploitatie van (aard)warmtebronnen voor haar rekening nemen.

 

Ewald Pelser, directeur Business Developments van Wayland Developments hierover: “Gezien de visie en ambitie van AgroEnergy en de rol die zij wil vervullen in duurzame energiebedrijven, past dit naadloos op de ontwikkelingen in duurzame energie van Wayland Developments. AgroEnergy heeft ook voldoende technische kennis en ervaring om de klik te kunnen maken met onze glastuinbouw-klanten.”

 

Edwin Valkenburg, projectleider warmte bij AgroEnergy: “De financiering van duurzame warmtebronnen is op dit moment de bottleneck om verder te komen met een project. Wij kunnen, met onze expertise en ervaring, als partner zorgen voor optimalisatie tussen vraag en aanbod van warmte binnen de exploitatie van een warmteproject. Vervolgens is AgroEnergy in staat  om alle warmte af te nemen waarmee  het comfort geboden kan worden aan de investeerder om een project te kunnen financieren.”

 

De boring vindt plaats naast  de oudste en succesvolste boring in Nederland, die van pionier Rik van den Bosch in Bleiswijk. Het glastuinbouwgebied dat bedient kan worden met warmte bedraagt tientallen hectares kassen.

 

Over Wayland Developments

Opgericht in 2005 is Wayland Developments landelijk actief op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling met glastuinbouw als basis. Het richt zich op het werven van gunstig gesitueerde grondposities op strategische plaatsen voor de realisatie van onderscheidende gebiedsontwikkelingen. Inmiddels zijn daar ook de functies bedrijventerreinen, landelijk wonen en duurzame energie bijgekomen.

 

Over AgroEnergy

AgroEnergy is al jaren dé energiepartner in de glastuinbouw. Een betrouwbare en innovatieve energiepartner die met haar gespecialiseerde energiekennis van de land- en tuinbouw tuinders en andere stuurbare energieverbruikers en -producenten helpt om onderscheidende resultaten in hun energie-arbitrage te bereiken. AgroEnergy richt zich volledig op de agrarische sector in Nederland en is de marktleider in de glastuinbouwsector.

 

Over Hollandplant

Opgericht in 1988 en met verschillende locaties in Bergschenhoek en Bleiswijk, is Hollandplant gespecialiseerd in de opkweek van diverse soorten groenteplanten voor de professionele glastuinbouw in verschillende landen binnen Europa. Daarnaast teelt zij diverse soorten kamerplanten en perkgoed voor de (internationale) retail. Kwaliteit en nauw contact met de klant heeft zij hoog in het vaandel staan. Hollandplant is een zusterbedrijf van Wayland Developments.