,

‘Klimaatimpact importgas groter dan van biomassa’

De inzet van biomassa leidt tot 70 à 90 procent minder uitstoot van broeikasgassen dan aardgas, als die uit het buitenland wordt geïmporteerd. Het opnieuw aanplanten van gewassen moet dan wel goed op orde zijn. Het verstoken van biomassa zonder aanvullende maatregelen is daarentegen wel slechter voor de luchtkwaliteit dan aardgas. Dat blijkt uit een onderzoek door Royal HaskoningDHV, in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Lees verder op de site van de NOS.

 

Rapport RoyalHaskoningDHV

100320_biomassa

 

Kennisdocument houtstook sept 2018

Het kennisdocument Houtstook in Nederland geeft een een vrij complete bundeling van actuele kennis en trends van de belangrijkste issues rond houtstoken (in Nederland). Het onderzoek is in opdracht van RVO uitgevoerd. Het betreft zowel het stoken van hout door  particulieren als het gebruik van houtgestookte ketelinstallaties voor bijvoorbeeld industrie of woonwijken en gebouwen tot ca. 5 MW. Bij de totstandkoming van dit onderzoek is een klankbordgroep betrokken met brede maatschappelijk vertegenwoordiging.

Kennisdocument houtstook sept 2018 (002)