010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

DAGO en Platform Geothermie vormen Geothermie Nederland

Vanaf 1 januari 2021 is Geothermie Nederland de naam voor de nieuwe brancheorganisatie. Leden van DAGO en Platform Geothermie hebben vóór gestemd om deze twee organisaties samen te voegen.

De nieuwe organisatie, Geothermie Nederland, verenigt alle ondernemingen en organisaties met een zakelijk belang in de Geothermiesector. De leden gaan gezamenlijk de uitdagingen aan in de geothermiesector met Geothermie Nederland als centrale verbinder voor belangenbehartiging, kennisopbouw, innovatie, draagvlakcreatie, informatievoorziening en ontmoeting. Geothermie Nederland en haar leden zetten zich in om geothermieprojecten verder te ontwikkelen en te exploiteren. Tevens leveren zij hiermee een tastbare bijdrage aan de warmtetransitie en verduurzaming van Nederland.

Krachtenbundeling

Als één organisatie bundelt Geothermie Nederland nu alle kennis over Geothermie in Nederland. Voor de leden en voor de energietransitie is dat van groot belang. De leden van DAGO en de deelnemers van Platform Geothermie blijven in principe lid van de vereniging. Andere partijen die deel uitmaken van de geothermiesector kunnen ook lid worden van Geothermie Nederland. Met circa 75 leden gaat de nieuwe vereniging van start. Ook worden Overheidsorganisaties aangemoedigd om als ‘kennispartner’ deel te nemen. Zo kunnen ze uit de eerste hand kennis en praktijkervaring opdoen en meepraten over de uitdagingen waar de sector voor staat. Geothermie Nederland wil hiermee een actieve bijdrage leveren aan de warmtetransitie en de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare warmte voor burgers en bedrijven.

Uitdagingen voor de ontwikkelingen

De komende jaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van Geothermie in Nederland. De verwachtingen ten aanzien van geothermie zijn groter dan ooit tevoren. Ook worden er steeds hogere eisen gesteld aan de veiligheid en aan de communicatie met de omgeving en is het draagvlak voor geothermieprojecten niet altijd vanzelfsprekend. Samen met de leden wil de brancheorganisatie gericht aan deze uitdagingen werken.

 

Bron tekst en afbeelding: Geothermie.nl