010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

glastuinbouw Noordpolder

Intstemming met winningsplan Schreyrackseweg definitief

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een definitief akkoord gegeven aan het winningsplan van de toekomstige aardwarmte-installatie aan de Schreyracksweg 17 in Bergschenhoek (Lansingerland II). In het winningsplan staat hoe en hoeveel aardwarmte de operator gaat winnen op deze locatie. Het definitieve instemmingsbesluit is op 22 december ondertekend. Het ligt vanaf donderdag 23 december 2021 zes weken ter inzage bij het ministerie www.mijnbouwvergunningen.nl/lansingerland en www.nlog.nl/aardwarmte.

Mensen die afgelopen najaar een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-instemmingsbesluit van Lansingerland II, hebben antwoord intussen ontvangen. De gebundelde antwoorden zijn ook via het bovenstaande website-adres in te zien (Nota van antwoord instemmingsbesluit). Op 3 november jl. heeft Wayland Energy een informatiebijeenkomst gehouden, naar aanleiding van het ontwerp-instemmingsbesluit van het ministerie over het winningsplan van Lansingerland II. Een impressie van deze avond lees u hier

De aanleg van de aardwarmte-installatie start naar verwachting in de loop van 2022.