010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

EnergieAkkoord lanceert film

Ter ondersteuning van het EnergieAkkoord heeft Greenport West-Holland 2 filmpjes gemaakt. De boodschap  is dat de tuinbouw de energietransitie mogelijk maakt en kan versnellen.

Onlangs is het vernieuwde EnergieAkkoord van Greenport West-Holland getekend door ruim 50 bedrijven, organisaties en overheden. Ook Wayland Energy is partner van het EnergieAkkoord. Dit akkoord is getekend voor een periode van 2021 – 2025 met als doel onder meer de CO2-emissie fors beperken. Het vernieuwde akkoord van Greenport West-Holland sluit aan bij de afspraken uit het Nationale Klimaatakkoord. Daarin staan afspraken over de reductie van CO2.

Om de doelen te behalen is het belangrijk dat de glastuinbouw en de bebouwde omgeving met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld middels regionale warmtenetten. Dat vraagt onder meer investeringen van alle betrokken partners. Zo maken de tuinbouw en de bebouwde omgeving dus samen de energietransitie mogelijk.

Ter ondersteuning van het EnergieAkkoord heeft Greenport West-Holland 2 korte filmpjes gemaakt, ‘Een glazen wereld, met een warm hart’ en ‘Energie voor stad en kas’. De boodschap van de films is dat de tuinbouw de energietransitie mogelijk maakt en kan versnellen. Voorwaarde is wel dat de maatschappij investeert in bijvoorbeeld warmtenetten.  De film ‘Energie voor stad en kas’ is het vervolg op de eerste film en gaat dieper in op onder meer geothermie en warmtenetten.

 

[av_video src=’https://www.youtube.com/watch?v=EWI7_HfBBgI&feature=youtu.be’ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′]

[av_video src=’https://www.youtube.com/watch?v=aLqmm4vQMPY’ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′]

 

Bron: Greenport West-Holland