De bio-energie-installatie van Wayland Energy Waddinxveen wordt ontwikkeld aan de Zesde Tochtweg. Op dit terrein komt een door bomen omringd gebouw waar de installatie in wordt geplaatst.
Category: Biomassacentrale

Om de glastuinbouw te verduurzamen zijn grootschalige duurzame opties nodig. Ook voor Glasparel en de Zuidplaspolder, waar veel aardgas wordt gebruikt. Met een bio-energie-installatie kan Wayland Energy Waddinxveen een deel van die warmtevraag duurzaam invullen. Zo dragen we bij aan de energietransitie van de glastuinbouw.

Category: Biomassacentrale

De bio-energie-installatie moet voldoen aan de strengste emissienormen van het Activiteitenbesluit en maakt gebruik van de best beschikbare technieken voor warmte-uitkoppeling. Wij doen er alles aan om de uitstoot zo laag mogelijk te krijgen en passen extra rookgasreiniging toe waarmee de fijnstofuitstoot tot 5x lager wordt dan de strengste wettelijke normen. Daarmee is dit één van de schoonste en zuinigste bio-energie-installaties van Nederland! Het fijnstof dat vrijkomt is qua samenstelling anders en minder schadelijk dan fijnstof van bijvoorbeeld wegverkeer en open haarden, onder andere omdat er geen roet in zit (roet is niet volledig verbrande deeltjes).

Category: Biomassacentrale

De bio-energie-installatie draait op organisch materiaal. Dit kan zijn verse houtsnippers uit snoeihout en stengels van kruidachtige planten. Er wordt geen geverfd of geïmpregneerd hout verbrand. Ook worden er geen houtpellets verbrand.

Category: Biomassacentrale