010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Forse stijging gebruik aardwarmte in de glastuinbouw

Het gebruik van aardwarmte nam in 2019 met 51% toe ten opzichte van 2018. Er werd in 2019 5,6 PJ (PetaJoule) warmte geproduceerd. Deze stijging is te danken aan de groei van het aantal doubletten (productie- en injectieput). De nieuwe doubletten zijn robuuster en hebben een grotere capaciteit. Eind 2019 waren er 24 doubletten in Nederland waarvan er 20 in productie waren. Het gebruik van aardwarmte in Nederland in 2019 betekende een besparing van 168 miljoen m3 aardgas. Dit staat gelijk aan een CO2-reductie van 300.000 ton. 15 van de 20 doubletten benutten hun maximale beschikbaarheid (85 tot 100%).

Aardwarmte wordt voor het grootste gedeelte toegepast in de glastuinbouw. De belangstelling voor aardwarmte als duurzame energiebron voor de verwarming van woningen en industrie stijgt de laatste jaren fors. Belangrijk hierbij is dat het beleid daarvoor beter aansluit met passende stimuleringsmogelijkheden én dat warmtenetten beschikbaar komen.

Bron: Dago Productiecijfers 2019