Geothermie-installatie Schreyrackseweg Bergschenhoek (plan)

Wayland Energy heeft plannen om eind juni/begin juli 2021 diepboringen te verrichten ten behoeve van het winnen van aardwarmte vanaf de locatie aan de Schreyrackseweg 17 te Bergschenhoek. De boorwerkzaamheden zullen circa 4 maanden in beslag nemen.

In het kader van dit project zullen er twee boringen naar aardwarmte worden uitgevoerd om vervolgens ook aardwarmte te gaan winnen. Uit de eerste geboorde put zal aardwarmte gewonnen worden voor gebruik door diverse omliggende glastuinbouwbedrijven in de Oosteindse Polder, de tweede geboorde put zal gebruikt worden om het afgekoelde water weer in dezelfde aardlaag te brengen.

Wij doen dit in samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden met inachtneming van de gezondheid en veiligheid in de omgeving en de bescherming van natuur en milieu. Binnenkort meer informatie.