010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Geothermie Nederland overhandigt Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Afgelopen donderdag overhandigde Geothermie Nederland de Industriestandaard aan SodM.  Januari 2021 hebben de leden van Geothermie Nederland (waaronder Wayland Energy) unaniem ingestemd met de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. Met de instemming is de Industriestandaard van kracht voor alle nieuwe putontwerpen vanaf 2021. 

Het afgelopen jaar heeft een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van putontwerp gewerkt aan de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. In deze standaard is meer dan 10 jaar ervaring met geothermieputten verwerkt. De ervaring en de recent doorgevoerde innovaties vormen het uitgangspunt van de industriestandaard.

In de Industriestandaard staat beschreven welke aspecten meegenomen moeten worden in het ontwerp van nieuwe putten. Het beschrijft het proces om te komen tot een zo veilig mogelijk en verantwoord putontwerp over de volledige levenscyclus. Op deze manier kan de sector de putintegriteit garanderen en worden de risico’s verkleind. Het is een nieuwe standaard waarmee de sector concreet inhoud geeft aan het begrip ‘veilige en verantwoorde’ winning van geothermie.

Jonge sector, kansrijke toekomst

De aardwarmtesector bestaat niet niet erg lang, maar het heeft zeker een kansrijke toekomst. Door warmte te gebruiken uit de ondergrond is het mogelijk om kassen en gebouwen op een duurzame manier te verwarmen. Omdat aardwarmte een grote potentie heeft om te groeien, zijn er standaarden nodig zodat het winnen van aardwarmte op een veilige en verantwoorde manier gebeurd. De risico’s verkleinen en de sector professionaliseert.

Handhaving

De industriestandaard geldt als norm. Alle leden van Geothermie Nederland (voorheen DAGO) zijn verplicht de industriestandaard te gebruiken. Nieuwe putontwerpen worden eerst voorgelegd aan SodM, zodat zij kan toetsen of de ontwerpen voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

Aan de Schreyrackseweg in Bergschenhoek heeft Wayland Energy het voornemen om eind 2021 te starten met het boren naar aardwarmte. Het putontwerp voor deze locatie voldoet ook aan de eisen van de Industriestandaard en is tevens goedgekeurd door SodM.

 

Introductie Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Factsheet Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

 

Bron: Geothermie Nederland