010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Leiden

Aardwarmte in Leiden

De regio Leiden wil met duurzame bronnen woningen en gebouwen verwarmen. Wayland Energy onderzoekt of aardwarmte haalbaar is. De ondergrond is hier zeer geschikt voor. Met aardwarmte als bron kunnen het bestaande, nu gasgestookte warmtenet én toekomstige uitbreidingen van het net van duurzame warmte worden voorzien.

Locatie: Leiden-Noordwest, Katwijk, Oegstgeest

In samenwerking met: gemeenten, energiebedrijven en andere organisaties die actief zijn op het gebied van duurzame warmte in regio Leiden

Fase: planvorming

Stand van zaken: eind augustus 2021 heeft Wayland Energy een opsporingsvergunning ontvangen van het ministerie van EZK. Wayland Energy doet de komende tijd gedetailleerd geologisch onderzoek, vraagt subsidie aan voor duurzame energieproductie (SDE++) en zoekt samen met de gemeenten in regio Leiden een geschikte locatie voor de eerste installatie.

Omschrijving: in het begin 2 doubletten (1 doublet is een combinatie van productie en injectieput) vanuit één bovengrondse locatie. In de toekomst kunnen meer doubletten worden gerealiseerd.

Technieken: conventionele aardwarmtewinningstechniek, dubbelwandig putontwerp, warmtepompen.

Operationeel: in 2027 (naar schatting)

Warmtenet: Aardwarmte komt bij de woningen via het bestaande warmtenet en toekomstige uitbreidingen van het net. Belangrijk hierbij is dat de warmte voor de bewoners betaalbaar is. Aardwarmte in regio Leiden heeft deze potentie.

Diepte: aardwarmte bevindt zich op ca 1.500 meter diepte (naar verwachting)

Temperatuur aardwarmtewater: 60°C (naar verwachting). De temperatuur van het warme water uit de ondergrond wordt verder verhoogd met behulp van warmtepompen.

Vermogen: Ca. 25 MWth per doublet.

Opsporingsgebied: Een gebied van enkele km2 groot

Aantal afnemers: Op dit moment zijn ongeveer 13.000 woningen aangesloten op het Leidse warmtenet. De gemeenten in de Leidse regio willen gezamenlijk het warmtenet verder uitbreiden door het creëren van een regionaal warmtenet. Aardwarmte wordt hierbij gezien als belangrijke duurzame warmtebron. Hiermee is er perspectief om in de toekomst meer geothermische warmte te leveren voor de Leidse regio.

Besparing uitstoot CO2:  In het begin 60.000 ton per jaar

Kosten: Uiteindelijk kost het project enkele tientallen miljoenen euro’s. Wayland Energy heeft ervaring met de financiering van aardwarmteprojecten en zal ook het project in de Leidse regio bekostigen. De verwachting is dat de warmte uiteindelijk tegen een aantrekkelijk tarief kan worden geproduceerd. Hier kunnen de bewoners in de Leidse regio van profiteren.

Projectleiding: Ewald Pelser, Wayland Energy, epelser@wayland.nl

Bijzonderheden

Het is belangrijk om de bron zo dicht mogelijk bij de afnemers te plaatsen. De aardwarmte-installatie komt dus in stedelijk gebied of aan de rand daarvan. Ook in Den Haag en Leeuwarden zijn aardwarmte putten succesvol geboord in stedelijk gebied. Voor veiligheid, gezondheid en milieu is extra aandacht. Afstemming hierover vindt plaats met de gemeenten en de bevoegde instanties.

Behalve Wayland Energy hebben nog drie andere bedrijven ook een opsporingsvergunning ontvangen voor een ander deel van de regio Leiden.

Meer informatie over het project kunt u hier vinden. Meer informatie over aardwarmtewinning in z’n algemeen vindt u hier.