Nauwelijks luchtvervuiling biomassacentrales Waddinxveen

Dat is de uitkomst van het luchtkwaliteitsonderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd door het advies- en ingenieursbureau Tauw uit Deventer. Het rapport werd op 27 november jl. in de gemeenteraad gepresenteerd.  De geplande biomassacentrales (Beijerinck, Wayland en Wagro) zullen nauwelijks bijdragen aan concentraties fijnstof en roet. De volgens de gemeente ‘onderbouwde berekeningen van een onafhankelijke partij’ laten zien dat er in de komende tien jaar alles bij elkaar sprake is van een aanzienlijke afname van koolstof, roet, stikstof en fijnstof.

Rapport Tauw