010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Noordpolder

Grootste afzetgebied in Oostland

In het gebied Noordpolder in Berkel en Rodenrijs heeft Wayland Energy het voornemen om de komende jaren een derde aardwarmtebron te ontwikkelen. Noordpolder zal het grootste aardwarmteproject van Wayland Energy worden tot nu toe; maar liefst 55 glastuinbouwbedrijven kunnen vanuit deze bron duurzame warmte krijgen. De aanleg start naar verwachting in 2024.

Aardwarmte draagt bij aan de overstap naar duurzaam warmtegebruik in de glastuinbouw. Een (toekomstige) aardwarmtebron in Noordpolder spaart het gebruik van 20 miljoen kuub aardgas per jaar uit, wat gelijkstaat aan een CO2-reductie van 36.000 ton per jaar.

Samen voor veiligheid

Wayland Energy werkt bij de uitvoering samen met gemeenten, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in de omgeving. Het bedrijf zorgt bovendien dat gezondheid, veiligheid en bescherming van het milieu tijdens de aanleg en de warmtewinning zijn gewaarborgd. Meer weten over veiligheid bij aardwarmteprojecten? Kijk op www.allesoveraardwarmte.nl

Aardwarmte installatie Warmoeziersweg

Informatie voor omwonenden en bedrijven in de buurt

Zie voor meer informatie over aardwarmte, de aanleg en de aardwarmtewinning Veelgestelde vragen

In 2024 verwacht Wayland Energy te starten met de eerste werkzaamheden voor de aanleg van de aardwarmte-installatie aan de Abraham Molenaarweg in Berkel en Rodenrijs. Tijdens het boren van de twee aardwarmteputten kan in de naaste omgeving meer geluid te horen zijn dan normaal.

De aard van het geluid

Tijdens de boorwerkzaamheden, naar verwachting vanaf de zomer van 2024, zal er geluid te horen zijn. Van de machines (zoals pompen), van metalen boorstangen en van de buizen die in de put worden aangebracht en soms tegen elkaar komen. Deze werkzaamheden vinden 24 uur per dag, 7 dagen per week plaats en duren in totaal vier maanden. In deze periode is er regelmatig transport van- en naar de werklocatie, zoals de aanvoer van buizen en hulpstoffen en de afvoer van boorgruis. Het transport vindt zoveel mogelijk overdag plaats. In de nacht – maar niet elke nacht – zijn er maximaal twee vrachtwagens die naar- of van het werkterrein rijden.

Geluidsbeperkende maatregelen

Om het geluid te beperken plaatst Wayland Energy een wand van containers. Er komen drie lagen containers van elk ongeveer 3 meter hoog. Verder gebruikt Wayland Energy materieel en werkmethoden die zo min mogelijk geluid produceren. Bovendien wordt continu het geluidsniveau gemeten, zodat duidelijk is of dit binnen de waarden blijft die in de vergunning zijn toegestaan. Het sluiten van ramen van woningen zorgt ervoor dat er minder geluid hoorbaar is.

Verwachte geluidsniveaus

Wayland Energy heeft een geluidstudie uitgevoerd om het geluid van de werkzaamheden en het effect van de geluidsbeperkende maatregelen te bepalen. Daaruit blijkt dat overdag en ‘s nachts aan de wettelijke geluidseisen wordt voldaan, de activiteiten overdag vallen zelfs ruim binnen de wettelijke eisen. Bij het piekniveau in de nacht is het geluidniveau vergelijkbaar met een tikkende klok of gefluister op 5 meter afstand. Daarbij ervaren mensen geluid allemaal anders. Wayland Energy streeft er continu naar om alle overlast zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u vragen?

Veel antwoorden zijn te vinden op de pagina Veelgestelde vragen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Ewald Pelser via epelser@wayland.nl of bel 010 – 521 088.