010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Onderzoek naar bredere samenwerking rond energietransitie Zuidplaspolder

De glastuinders in de Zuidplaspolder, verenigd in de Warmtecoöperatie Zuidplaspolder, willen hun bedrijfsvoering verduurzamen. Tegen die achtergrond onderzoeken zij al een jaar lang de mogelijkheden om het gebruik van aardgas voor verwarming en CO2-toediening te verminderen. Tot nu lag de focus daarin met name op een aansluiting op de beoogde Leiding over Oost voor onder andere stadsverwarming in de Leidse regio.

Naast deze mogelijkheid onderzoekt de warmtecoöperatie momenteel met AgroEnergy en Wayland Energy een samenwerking ten aanzien van warmtelevering aan glastuinders in de hele Zuidplaspolder dus inclusief het gebied Glasparel+. Doel van deze samenwerking is te komen tot een open warmtenet waarop glastuinders in het genoemde gebied aangesloten kunnen worden.  Op dit open warmtenet moeten verschillende producenten, waaronder Wayland Energy maar mogelijk ook Warmtebedrijf Rotterdam warmte kunnen invoeden. De glastuinders kunnen warmte aan het net onttrekken. Daarnaast moet  het voor glastuinders mogelijk zijn om warmte terug te leveren aan het warmtenet.

Potentiële warmtebronnen die het samenwerkingsverband voor ogen heeft zijn restwarmte uit de Rotterdamse haven via de Leiding over Oost, lokale biomassa verbranding en aardwarmte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Hans van den Berg, LTO Glaskracht Nederland, via hvandenberg@ltoglaskracht.nl of via 06-51581794.

Edwin Valkenburg, AgroEnergy, via e.g.valkenburg@agro-energy.nl of via 06-20419342.

Egon Coolen, Wayland Energy, via ecoolen@wayland.nl of via 06-20979557.