010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Online informatiemarkt winningsplan Warmoeziersweg

Onze aardwarmte-installatie aan de Warmoeziersweg 52 in Bergschenhoek levert sinds 2018 duurzame warmte aan glastuinbouwbedrijven. Voor aardwarmtewinning is een goedgekeurd winningsplan nodig. In het winningsplan staat beschreven hoe aardwarmte wordt gewonnen. Op maandag 10 januari a.s. vanaf 19.00 uur is er een digitale informatiemarkt over het winningsplan van de aardwarmte-installatie aan de Warmoeziersweg. U kunt zich hiervoor vanaf 17 december aanmelden op de website en ontvangt dan een Zoomlink voor de informatiebijeenkomst.

Ontwerp-instemmingsbesluit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 16 december jl. een ontwerp-instemmingsbesluit ondertekend voor het winningsplan ‘Lansingerland I’. Dit is de installatie aan de Warmoeziersweg 52. De kennisgeving en het winningsplan liggen vanaf 17 december tot en met 27 januari 2022 inzage op deze website. Kennisgevingen van het ontwerp-instemmingsbesluit verschijnen op 15 en 22 december in huis-aan-huisblad De Heraut. Op 16 december staat de kennisgeving in de Staatscourant. Daarnaast wordt een postkaart bezorgd bij ruim 10.000 adressen in Bergschenhoek en in het noordoosten van Berkel en Rodenrijs.

Redenen verlate instemming

Voor de huidige aardwarmtesystemen in Nederland heeft het ministerie van EZK in het verleden winningsvergunningen en omgevingsvergunningen afgegeven. Daarbij was veelal was nog niet ingestemd met het winningsplan. Dit komt doordat de voorwaarden voor een aardwarmte-winningsplan nog niet waren opgenomen in de wet- en regelgeving. Aspecten die in een winningsplan staan zijn daarom via andere vergunningen (met name omgevingsvergunning) beoordeeld. Staatstoezicht op de Mijnen heeft in deze periode toezicht gehouden op zaken als veiligheid, schade en milieu. Om het knelpunt op te lossen heeft het ministerie van EZK een format ontwikkeld voor een aardwarmte-winningsplan. De vergunningshouders hebben vervolgens hun winningsplannen aangeleverd bij EZK. Met het ontwerp-instemmingsbesluit voor Lansingerland I komt een einde aan deze tijdelijke situatie.