010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Pijnacker-Oost

Pijnacker Klapwijk

Aardwarmte voor glastuinbouw én woningen

In Pijnacker-Oost liggen er plannen van Wayland Energy een aardwarmtebron voor de glastuinbouw en de woonwijk Klapwijk te ontwikkelen. Vanaf 2026 zullen naar verwachting 69 bedrijven én 1.400 woningen in het nabijgelegen Klapwijk duurzame warmte ontvangen vanuit een aardwarmtebron in het glastuinbouwgebied.

De ontwikkeling van een warmtenet met een aardwarmtebron past binnen het programma Aardgasvrij Klapwijk. In Pijnacker-Nootdorp is afgelopen jaren al ruime ervaring met aardwarmte opgedaan.

Aardwarmte draagt bij aan de overstap naar duurzaam warmtegebruik in de glastuinbouw en de bebouwde omgeving. De beoogde aardwarmtebron in Pijnacker-Oost spaart het gebruik van 17 miljoen kuub aardgas per jaar uit dat gelijkstaat aan een CO2-reductie van 33.960 ton per jaar.

Samen voor veiligheid

Wayland Energy werkt bij de uitvoering samen met gemeenten, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in de omgeving. Het bedrijf zorgt dat gezondheid, veiligheid en bescherming van het milieu tijdens de aanleg en de warmtewinning zijn gewaarborgd. Meer weten over veiligheid bij aardwarmteprojecten? Kijk op www.allesoveraardwarmte.nl