010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Schreyrackseweg

Duurzame warmte voor de glastuinbouw

Wayland Energy heeft onlangs de definitieve omgevingsvergunning verkregen voor de aardwarmte-installatie aan de Schreyrackseweg. Dit geeft Wayland Energy de mogelijkheid om te starten met de bouw. De eerste zichtbare activiteit vormt de inrichting van het bouwterrein aan de Schreyrackseweg. Deze werkzaamheden starten vanaf maart 2024 en nemen enkele maanden in beslag. 

Naar verwachting start in het voorjaar van 2024 het boren van de twee putten (voor het oppompen en terugpompen van het warme water) dat ongeveer vier maanden in beslag neemt. Daarna wordt de installatie en het gebouw afgebouwd en test Wayland Energy de warmtewinning. In 2025 zal volgens planning de warmtelevering aan de afnemers beginnen. Als de bron operationeel is, komt duurzame warmte beschikbaar voor 29 glastuinbouwbedrijven.

Besparing aardgas

Aardwarmte draagt bij aan de overstap naar duurzaam warmtegebruik in de glastuinbouw. De nieuwe aardwarmtebron aan de Schreyrackseweg 17 levert naar verwachting een besparing van 20 miljoen kuub aardgas per jaar op (en een CO2-reductie van 36.000 ton per jaar).

Samen voor veiligheid

Wayland Energy werkt bij de uitvoering samen met gemeenten, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in de omgeving. Het bedrijf zorgt dat gezondheid, veiligheid en bescherming van het milieu tijdens de aanleg en de warmtewinning zijn gewaarborgd. Meer weten over veiligheid bij aardwarmteprojecten? Kijk op www.allesoveraardwarmte.nl

Laatste nieuws

Hieronder leest u het laatste nieuws rondom de aardwarmte-installatie aan de Schreyrackseweg.