010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Start werkzaamheden Schreyrackseweg

Wayland Energy heeft een definitieve omgevingsvergunning van het ministerie van EZK voor de aanleg van een aardwarmte-installatie aan de Schreyrackseweg 17 in Bergschenhoek. Dit geeft ons de mogelijkheid om te starten met de bouw. De eerste zichtbare activiteit is de sloop van kassen aan de Schreyrackseweg 17. De sloopwerkzaamheden beginnen in oktober a.s. en duren ongeveer een maand. In november begint Wayland Energy met de aanleg van de mijnbouwvloer (boorvloer) en volgt de verdere inrichting van het bouwterrein. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting enkele maanden in beslag nemen.  Komende maanden zal in de naaste omgeving extra vrachtverkeer zijn voor aan- en afvoer van materialen. Deze werkzaamheden vinden overdag plaats. Waar nodig neemt onze uitvoerder extra maatregelen om eventuele overlast te beperken.