Transparant rapport biomassa

De benutting van biomassa is aanleiding tot soms heftig debat. Als producent van duurzame energie zijn wij blij met het objectieve onderzoek van PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), met als gevolg het rapport BESCHIKBAARHEID EN TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN DUURZAME BIOMASSA. Hiermee zijn wij op weg naar een breed gedragen integraal duurzaamheidskader voor alle typen biomassa.

Zonder biomassa gaan we de klimaatdoelen niet halen. Ons doel is het produceren van duurzame energie met een zo’n breed mogelijk draagvlak. Al onze energietoepassingen voldoen aan de strenge duurzaamheidscriteria gesteld door de overheid.