Welke innovaties zijn er in de aardwarmtewinning en hoe past Wayland die toe?

Waar mogelijk past Wayland Energy al volop innovatieve technieken toe. Voorbeelden zijn de inzet van warmtekrachtkoppeling (wkk) om het meegekomen gas uit de ondergrond om te zetten in elektriciteit. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de installatie.

Daarnaast worden warmtepompen ingezet om extra warmte te halen uit het retourwater van de afnemers.

Waar is meer informatie te vinden over het project in Pijnacker-Oost?

Meer informatie over Aardgasvrij Klapwijk https://wijwillendit.nl/pijnacker-nootdorp/project/aardgasvrij-klapwijk-2

Wanneer starten de werkzaamheden aan het eerstvolgende project?

Deze zomer starten de voorbereidingen buiten op de projectlocatie aan de Schreyrackseweg 17 in Bergschenhoek.

Waar staat de eerste aardwarmtebron en waar komen de nieuwe aardwarmtebronnen?

De eerste aardwarmtebron staat aan de Warmoeziersweg 52 in Bergschenhoek. De tweede bron komt aan de Schreyrackseweg 17 in Bergschenhoek. De derde bron is gepland in het gebied Noordpolder in Berkel en Rodenrijs. De vierde bron is gepland in het glastuinbouwgebied in Pijnacker-Oost. Zo mogelijk worden op de locaties in Bergschenhoek op termijn nog een extra bron aangelegd. Alle aardwarmtebronnen bevinden zich in het glastuinbouwgebied.

Waar (in deze regio) wil Wayland Energy aardwarmtebronnen ontwikkelen?

In het Oostland zijn al diverse aardwarmtebronnen operationeel. Daarnaast is een aantal nieuwe projecten in ontwikkeling. Wayland heeft één operationele aardwarmtelocatie in Bergschenhoek. Er zijn drie bronnen in voorbereiding, twee in Lansingerland en één in Pijnacker-Nootdorp. Daarnaast zijn er plannen voor nog twee bronnen (op locaties die al operationeel zijn) in Lansingerland. Klik hier voor meer informatie over de projecten van Wayland Energy.

Is er warmteverlies vanaf de bron naar de klant?

De bron bevindt zich altijd in de nabijheid van de klant. Op korte afstand is het warmteverlies nagenoeg nihil.

Is er de risico op verzakkingen door aardwarmtewinning?

Op de diepte waarop het aardwarmtewater wordt gewonnen is de opbouw van de bovenlaag – in dit geval veengrond – niet van invloed. De diepe ondergrond bestaat uit steenlagen, zoutlagen en kleilagen die er al miljoenen jaren liggen en volledig zijn ingeklinkt. Het water wordt gewonnen uit een steenlaag. Nadat het water is opgepompt en haar warmte heeft afgegeven wordt het direct weer teruggepompt in dezelfde steenlaag. Hierdoor blijft het volume van water in die diepe aardlaag gelijk en kan geen aanleiding zijn tot een verzakking van de grond aan de oppervlakte.

Op welke temperatuur gaat het water terug naar de aardwarmtelocatie en wat gebeurt ermee?

Het (afgekoelde) water dat van de glastuinbouwbedrijven terugkomt heeft een gemiddelde temperatuur van 40° C. Bij de aardwarmte-locatie wordt dit water met behulp van warmtepompen nog eens 10-20°C afgekoeld. Deze teruggewonnen warmte wordt weer ingezet bij de warmtelevering aan de afnemers.

Wat kun je buiten zien van de aardwarmte winning?

De aardwarmte-installatie bevindt zich op een omheind terrein. Vanuit de omgevingswet is het aardwarmtebedrijf verplicht om zorg te dragen voor een goede landschappelijke inpassing van het terrein en het gebouw.

 

Op het terrein van een aardwarmtebron bevinden zich:

  • Een productieput (haalt warme water omhoog) en injectieput (voert afgekoeld water terug)
  • Een ontgassingsinstallatie
  • Een gebouw met daarin o.a. warmtewisselaars, pompen en filters, de aansluiting op het warmtenet en een operatorruimte.
  • Een warmteopslagbuffer (waarin een voorraad warm water wordt opgebouwd voor meer leveringszekerheid)