010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Mede door de uitgebreide ervaring in de afgelopen vijftien jaar met aardwarmtewinning zijn de installaties (en daarmee de warmtelevering) betrouwbaar en veilig. Een bedrijf dat warmte levert aan woningen moet de levering van deze warmte bovendien garanderen.

Voor korte onderbrekingen van aardwarmteproductie is er een warmtebuffer die de uitval overbrugt. De functie van zo’n buffer is te vergelijken met de boiler die de meeste mensen thuis hebben, alleen groter.

 

Mocht de aardwarmte-installatie voor lange tijd uitvallen, dan wordt de warmtelevering overgenomen door een op aardgas gestookte ketel of warmtekrachtkoppeling (wkk). Er wordt onderzocht of aardwarmte-installaties in de toekomst onderdeel kunnen uitmaken van een regionaal netwerk waarop andere warmtebronnen zijn aangesloten. Bronnen zijn bijvoorbeeld restwarmte, aardwarmte van nabijgelegen installaties of biomassawarmte. Bij langdurige storingen kunnen deze bronnen de warmtelevering overnemen.

Categorie: Geothermie