010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Aardwarmte is een duurzame warmtebron. De CO2-uitstoot van een aardwarmtebron is zeer beperkt in vergelijking tot de uitstoot bij het gebruik van aardgas of andere fossiele bronnen.  Als er zes aardwarmtebronnen van Wayland Energy in Oostland in 2025 operationeel zijn, leveren deze gezamenlijk een besparing op van 100 miljoen m3 aardgas per jaar. Dit komt overeen met een CO2-reductie van 200.000 ton per jaar. De bronnen leveren duurzame warmte leveren aan 1.000 hectare kassen en circa 1.400 woningen.

Categorie: Geothermie