010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

De bio-energie-installatie moet voldoen aan de strengste emissienormen van het Activiteitenbesluit en maakt gebruik van de best beschikbare technieken voor warmte-uitkoppeling. Wij doen er alles aan om de uitstoot zo laag mogelijk te krijgen en passen extra rookgasreiniging toe waarmee de fijnstofuitstoot tot 5x lager wordt dan de strengste wettelijke normen. Daarmee is dit één van de schoonste en zuinigste bio-energie-installaties van Nederland! Het fijnstof dat vrijkomt is qua samenstelling anders en minder schadelijk dan fijnstof van bijvoorbeeld wegverkeer en open haarden, onder andere omdat er geen roet in zit (roet is niet volledig verbrande deeltjes).

Categorie: Biomassacentrale