010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Een warmtenet is een collectieve oplossing om gebouwen (en kassen) te verwarmen. Een warmtenet is onderdeel van een totaal energiesysteem. Dit systeem bestaat uit een warmtebron, distributie en aflevering. Warmtenetten zijn vooral geschikt op plaatsen waar veel vraag naar warmte is op een klein oppervlak. Een warmtenet bestaat altijd uit twee leidingen: een aanvoer- en een retourleiding. De aangevoerde warmte wordt afgeleverd bij de klant. Nadat de warmte is benut, loopt het afgekoelde water terug via een retourleiding.

Categorie: Geothermie