010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Op de diepte waarop het aardwarmtewater wordt gewonnen is de opbouw van de bovenlaag – in dit geval veengrond – niet van invloed. De diepe ondergrond bestaat uit steenlagen, zoutlagen en kleilagen die er al miljoenen jaren liggen en volledig zijn ingeklinkt. Het water wordt gewonnen uit een steenlaag. Nadat het water is opgepompt en haar warmte heeft afgegeven wordt het direct weer teruggepompt in dezelfde steenlaag. Hierdoor blijft het volume van water in die diepe aardlaag gelijk en kan geen aanleiding zijn tot een verzakking van de grond aan de oppervlakte.

Categorie: Geothermie