010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Om de glastuinbouw te verduurzamen zijn grootschalige duurzame opties nodig. Ook voor Glasparel en de Zuidplaspolder, waar veel aardgas wordt gebruikt. Met een bio-energie-installatie kan Wayland Energy Waddinxveen een deel van die warmtevraag duurzaam invullen. Zo dragen we bij aan de energietransitie van de glastuinbouw.

Categorie: Biomassacentrale