010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

De kosten van warmtelevering via een warmtenet met aardwarmte mogen voor consumenten nooit hoger uitvallen dan die met verwarming door aardgas. Door verdere technologische innovaties wordt aardwarmte de komende jaren goedkoper, terwijl de prijs van fossiele energie (olie en gas) toeneemt. In de glastuinbouw, waar een grote warmtevraag is, is aansluiting op een net met aardwarmte meestal voordelig voor de ondernemers.

Categorie: Geothermie