010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

De aardwarmte-installatie bevindt zich op een omheind terrein. Vanuit de omgevingswet is het aardwarmtebedrijf verplicht om zorg te dragen voor een goede landschappelijke inpassing van het terrein en het gebouw.

 

Op het terrein van een aardwarmtebron bevinden zich:

  • Een productieput (haalt warme water omhoog) en injectieput (voert afgekoeld water terug)
  • Een ontgassingsinstallatie
  • Een gebouw met daarin o.a. warmtewisselaars, pompen en filters, de aansluiting op het warmtenet en een operatorruimte.
  • Een warmteopslagbuffer (waarin een voorraad warm water wordt opgebouwd voor meer leveringszekerheid)
Categorie: Geothermie