010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

De voorbereiding van het werkterrein en de aanleg van de installaties kan hinder geven voor omwonenden. Hinder kan ontstaan door aan- en afrijdend werkverkeer en het slaan van heipalen. Deze werkzaamheden duren enkele weken en vinden overdag plaats.

 

Het boren van de putten duurt circa vier maanden en vindt 24 uur per dag/7 dagen per week plaats. Hinder kan ontstaan door:

  • Geluid van de boorinstallatie
  • Geluid van boorstangen die tegen elkaar aan stoten
  • Lichtoverlast tijdens het boren in nachtelijke uren
  • Extra verkeersbelasting door vrachtauto’s

 

Wayland Energy probeert tijdens de aanleg de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. Het geluidsniveau wordt constant in de gaten gehouden. Hierdoor kunnen zo nodig snel aanvullende maatregelen worden getroffen om geluidshinder te beperken.

Categorie: Geothermie