Wat is geothermie?

Geothermische energie is warmte in de aarde. Het kan worden benut uit ondergrondse reservoirs, die hete rotsen bevatten die verzadigd zijn met water en / of stoom. Het is schoon en duurzaam. In Nederland worden boorgaten van meestal twee kilometer diepte geboord in de reservoirs waar de temperatuur rond de 70 graden Celsius is. Het warme water en de stoom worden vervolgens naar een geothermische energiecentrale geleid waar het kan worden benut om warmte te genereren die vervolgens wordt verspreid via een verwarmingsnetwerk.

Geothermisch water kan direct worden gebruikt voor het verwarmen van huizen en kantoren, of voor het kweken van planten in kassen.
Geothermische energie wordt beschouwd als een hernieuwbare bron omdat het de inwendige warmte van de aarde exploiteert, die als overvloedig wordt beschouwd, en water, eenmaal gebruikt en gekoeld, wordt vervolgens teruggevoerd naar het reservoir. Nieuwe geothermische centrales produceren bijna nul CO2 en stoten zeer weinig luchtvervuiling uit. En in tegenstelling tot zonne- of windenergie, is geothermische energie de klok rond beschikbaar.

Geothermische energie is een investering in veel lagere, stabiele en voorspelbare kosten

• een lokale energiebron die de vraag naar (geïmporteerde) fossiele brandstoffen kan verminderen
• een efficiënt en concurrerend met conventionele energiebronnen
• geothermische centrales kunnen continu werken, zonder beperkingen door weersomstandigheden, in tegenstelling tot andere hernieuwbare bronnen
• het heeft een inherente opslagcapaciteit en is het best geschikt voor de basislastvraag