010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Wayland Energy treedt toe tot samenwerkende aardwarmte-operators

Wayland Energy BV heeft zich aangesloten bij de Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland (CABN). Binnen deze samenwerking delen aardwarmte-operators in Zuid-Holland kennis, personeel en materialen voor beheer, onderhoud en data-analyse. Vanuit het collectief kunnen de leden personeel voor visuele inspecties of klein onderhoud uitwisselen en materialen uitlenen. Ook worden voor de aangesloten leden veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)-zorgsystemen opgesteld volgens het protocol van Geothermie Nederland.

De samenwerking draagt bij aan een duurzame en veilige aardwarmtewinning. “De opgedane kennis wordt voor 100% gedeeld en daar hebben alle aardwarmte-installaties baat bij”, zegt Willem van der Voort, voorzitter van CABN. Hij is verheugd over de toetreding van Wayland Energy tot ABN. “De kennis van Wayland Energy zorgt voor een nog sterker collectief.”

Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland is gestart als een samenwerking van drie aardwarmteprojecten in het Westland, Aardwarmte Vogelaer, Geopower Oudcamp en Greenwell Westland. Daar zijn twee leden uit het Oostland bijgekomen, Ammerlaan Geothermie en Wayland Energy.

Meer informatie op de website van CABN