010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Aardwarmte installatie Warmoeziersweg

Wayland Energy wil Leidse regio gaan voorzien van duurzame lokale aardwarmte

Wayland Energy bv. heeft eind augustus een opsporingsvergunning voor geothermie (aardwarmte) gekregen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hiermee gaat het bedrijf nader onderzoeken op welke wijze aardwarmte in de Leidse regio het beste gewonnen kan worden. Bij de beoordeling van de vergunning is gekeken of Wayland Energy in staat is om aardwarmte op een veilige, verantwoorde en efficiënte wijze op te sporen en te produceren. “We zijn blij dat we in Leiden aan de slag kunnen gaan”, zegt projectleider Saskia Hagedoorn van Wayland Energy. “Met deze opsporingsvergunning kunnen we onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van geothermie ook gaan inzetten om Leiden van duurzame warmte te voorzien.”

Behalve Wayland Energy hebben nog drie andere bedrijven een opsporingsvergunning ontvangen van het ministerie van EZK voor een ander deel van de regio. Aardwarmte is duurzame warmte die uit de diepe ondergrond wordt gehaald. Het kan in de Leidse regio een goed alternatief zijn voor aardgas voor het verwarmen van huizen en gebouwen.

Ervaren projectleider
Saskia Hagedoorn (41) is aangetrokken om leiding te geven aan het Leidse aardwarmteproject vanwege haar uitgebreide ervaring in de aardwarmtesector. Bij waterbedrijf Brabant Water heeft zij een bedrijf opgericht voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van aardwarmte-installaties, Hydreco Geomec genaamd. Afgelopen jaren is dit bedrijf onder haar leiding uitgebouwd tot een grote geothermie-operator die zowel actief is in de glastuinbouw als de gebouwde omgeving. Zij heeft zich onder andere beziggehouden met projectontwikkeling, omgevingsmanagement en het aansturen van professionals. “Mijn ervaring met projectontwikkeling in de gebouwde omgeving, in het bijzonder met de aardwarmtebron aan de Leyweg in Den Haag, ga ik bij het project in Leiden inzetten.”

Werkzaamheden
Er staat Wayland Energy flink wat werk te wachten. “We zijn bezig om samen met geologische experts de ondergrond in detail in kaart te brengen om zo de optimale locatie voor de toekomstige putten te bepalen. En in nauwe samenwerking met de gemeente bekijken we welke bovengrondse locatie het meest geschikt is voor een aardwarmte- installatie”, zegt Hagedoorn. “We gaan als volgende stap in het project een aanvraag doen voor een SDE++-subsidie voor de productie van hernieuwbare energie. Na toekenning hiervan werken we een concreet warmteaanbod uit.”

Aansluiting op warmtenet
Wayland Energy richt zich in eerste instantie op één bovengrondse locatie, waar twee aardwarmte-doubletten kunnen worden gerealiseerd. Deze aardwarmte-installatie zou het bestaande Leidse warmtenet, geëxploiteerd door Vattenfall, grotendeels van duurzame warmte kunnen voorzien. Op dit warmtenet zijn ongeveer 13.000 woningen in de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest aangesloten. Hagedoorn: “Met de beproefde aardwarmtewinningstechnologie kunnen we binnen enkele jaren duurzame lokale warmte leveren tegen een aantrekkelijke prijs.”

De betrokken gemeenten, waaronder Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Katwijk, hebben eind augustus het onderzoek naar aardwarmte in de regio Leiden bekendgemaakt. Zij beschouwen aardwarmte als een kans om voor de Leidse regio een robuust en duurzaam warmtesysteem te creëren dat niet afhankelijk is van aardgas.

Ambitie
Wayland Energy heeft een operationele aardwarmte-installatie in Bergschenhoek die de glastuinbouw van hernieuwbare warmte voorziet. De aanleg van een tweede installatie in Bergschenhoek vindt dit najaar plaats. Daarnaast zijn er voorbereidingen voor een installatie in Berkel en Rodenrijs. Wayland Energy heeft de ambitie om behalve het kassengebied ook woonwijken van hernieuwbare warmte te voorzien. Het warmtebedrijf hoopt in Pijnacker-Nootdorp warmte te kunnen gaan produceren voor 1.400 woningen. Ook participeert Wayland Energy in de plannen voor een regionaal warmtenet in de regio Oostland. “Het initiatief in de Leidse regio draagt bij aan een duurzaam, robuust en betaalbaar warmtesysteem. Samen met de gemeentes, inwoners en andere stakeholders gaan we de komende tijd aan de gang om dit project verder vorm te geven”, aldus Saskia Hagedoorn.

Procedure
Het Ministerie van EZK heeft bij de beoordeling van de aanvraag voor de opsporingsvergunning advies ingewonnen van onder andere het Hoogheemraadschap van Rijnland, drinkwaterbedrijf Dunea en de gemeenten in de regio. Op basis van de opsporingsvergunning mag Wayland nog geen aardwarmte winnen. De vergunning is een alleenrecht om specifieke plekken op te sporen waar winning in de toekomst mogelijk is. Omwonenden en andere belanghebbenden worden op verschillende momenten betrokken om hun mening over het aardwarmte-initiatief in te brengen. Ook kunnen bewoners en bedrijven bij de vergunningen die hierna nog nodig zijn, zoals de omgevingsvergunning, reacties geven en eventueel bezwaar maken.

Als de ondergrond geschikt blijkt kan Wayland Energy binnen enkele jaren een zogenaamde startvergunning aanvragen bij het ministerie van EZK. Als de startvergunning is ontvangen, kan geboord worden naar aardwarmte.

Meer weten over aardwarmte? Kijk op Veelgestelde vragen of www.allesoveraardwarmte.nl